2017-11-15 09:47:00

Vilties ženklai Rakoje: grįžta tūkstančiai civilių gyventojų


Po išlaisvinimo Raka išgyvena kitą svarbų etapą – tūkstančiai šeimų grįžta į savo namus rytiniuose miesto kvartaluose. Kiti miesto rajonai, kur kadaise gyveno daugiau nei pusė milijono žmonių, pilni griuvėsių. JTO pasiuntinys Staffan de Mistura pabrėžia, kad dabartiniai prioritetai – sudaryti galimybes daugybei pasitraukusių sirų saugiai grįžti į savo miestą. Staffan De Mistura primena, kad sirų konfliktas “yra didžiausia pokario humanitarinė krizė: į jį buvo įtraukta 12 šalių, 98 ginkluotos grupuotės, jo metu žuvo 400 000 asmenų, milijonas sužeista, 5 milijonai pabėgėlių”.

Po šio dramatiško konflikto Sirija verčia naują istorijos puslapį. Fondo “Pagalba kenčiančiai Bažnyčiai” direktorius Alessandro Monteduro sako, kad dar vos prieš metus Rakos išvadavimas atrodė neįmanomas. Šiame mieste slėpėsi fundamentalistai, pabėgę iš kitų išlaisvintų teritorijų. Raka dabar yra suniokotas, sugriautas miestas. Tačiau tai, kad sirai grįžta, yra sveikintinas vilties ženklas. "Šiuo momentu jų negalime palikti vienų, turime suteikti jiems visą reikalingą pagalbą per vietines Bažnyčias", sako Pagalbos kenčiančiai Bažnyčiai direktorius A. Monteduro. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.