2017-11-15 17:41:00

Radikalių musulmonų protestai: „Įvykdykite nuosprendį Asiai Bibi“


Pastarosiomis dienomis radikalios islamo grupės Pakistane, Islamabado gatvėse protestuojančios prieš Pakistano vyriausybę, reikalauja įvykdyti mirties bausmę Asiai Bibi, krikščionei, nuteistai myriop už piktžodžiavimą, kuri laukia Aukščiausiojo Teismo sprendimo, bei išlaisvinti sulaikytus religinius islamo lyderius. Taip pat reikalaujama teisingumo ministro Zahido Hamido atsistatydinimo. Agentūra „Fides“ praneša, kad radikalioms grupėms prijaučiantys imamai penktadienį pamokslaudami beveik trims tūkstančiams protestuotojų grasino, kad imsis smurtinių veiksmų teisingumo ministro artimųjų bei visų, kurie kaltinami piktžodžiavimu, atžvilgiu. Krikščionis advokatas Sardar Mushtaq Gill, pats tapęs grasinimų auka, primena, kad pernai apie 150 radikalių religinių lyderių Asios Bibi teismo posėdžio proga ragino vyriausybę įvykdyti nuosprendį. Islamo ekstremizmas veikia ir visuomenėje, pastebi advokatas.

Šiomis dienomis policija liepė protestuotojams trauktis iš Jinnah prospekto, vienos pagrindinių Islamabado gatvių, kur radikalai surengė mitingą be leidimo. Po pastaraisiais metais įvykdytų teroristinių išpuolių Pakistane masiniai vieši susirinkimai uždrausti.  Tad protestuojai persikėlė į kitą miesto dalį, parką, kur paprastai rengiami taikūs ir sankcionuoti protestai.

Paskutinysis protestas kilo po kontroversijų, kurias sukėlė 2017 m. rinkimų įstatymo patvirtinimas, leidžiantis keisti kandidatų į valstybės tarnybą priesaikos formulę: vietoje buvusios, kur naudota pranašo Mohameto citata „iškilmingai prisiekiu“, įvedama „tikiu“, tinkama ir ne musulmonams kandidatams. Kontroversijas, kurios buvo grynai politinio pobūdžio, radikalių islamo išpažinėjų grupės tuoj pat paskelbė įžeidimu islamo religijai ir Pakistano islamo Respublikai. Pateikus apeliaciją Aukščiausiajam Teismui, įstatymo pataisa sustabdyta.
All the contents on this site are copyrighted ©.