2017-11-14 17:00:00

Prasidėjo Urugvajaus vyskupų vizitas Ad limina


Antradienį prasidėjo Urugvajaus vyskupų vizitas Ad limina, truksiantis iki ateinančios savaitės trečiadienio. Per šias kelias dienas nedidelės Urugvajaus katalikų bendruomenės ganytojai popiežių ir Romos Kurijos institucijas informuos apie savo vyskupijų būklę.

Urugvajus yra palyginti nedidelė Pietų Amerikos valstybė, plotas – 176 tūkst. kvadratinių kilometrų, tai yra beveik triskart daugiau už Lietuvos plotą, tačiau gyventojų tik apie 3,5 milijono. Apie 77% gyventojų yra katalikai; kiti priklauso kitoms krikščionių konfesinėms grupėms, dar kiti – apie dešimtadalis visų gyventojų – nesieja savęs su jokia religine tradicija.

Pirmieji kolonistai europiečiai dabartinio Urugvajaus teritoriją pasiekė šešioliktojo amžiaus pradžioje. Kurį laiką ši teritorija buvo tapusi Ispanijos ir Portugalijos ginčo objektu. Galiausiai atiteko Ispanijai. Devynioliktojo amžiaus  pradžioje, panašiai kaip ir kitose ispanų kolonijos, prasidėjo nepriklausomybės judėjimas, pasiekęs savo tikslą Urugvajaus valstybingumo paskelbimu 1828 m. Panašiai kaip kitos žemyno šalys, Urugvajus neišvengė perversmų, karų su kaimyninėmis šalimis, pilietinių neramumų ir  gilių socialinių, politinių bei ekonominių krizių. Stabili demokratinė santvarka buvo įtvirtinta 1984 m. Nuo to laiko pradėjo augti ir ekonominis pragyvenimo lygis, šiuo metu viršijantis Pietų Amerikos vidurkį.

Atvykus europiečiams, šešioliktojo amžiaus pradžioje prasidėjo ir evangelizacija. Vis dėlto Bažnyčios centras buvo ne dabartiniame Urugvajuje, bet Argentinoje. Dabartinis Urugvajus tuo metu buvo vadinamas (Rio del la Palata įlankos) Rytiniu Krantu. Nemažai katalikų kunigų buvo aktyvūs nepriklausomybės judėjimo dalyviai. Galbūt dėl to, 1830 m. paskelbta primoji Urugvajaus konstitucija paskelbė katalikybę oficialia valstybės religija. Pirmoji vyskupija buvo įkurta tik 1878 m. Šiandien Urugvajaus bažnytinę provinciją sudaro Montevideo arkivyskupija ir devynios vyskupijos. Du kartus – 1987 ir tuo pat po to – jau 1988 m. Urugvajuje lankėsi popiežius Jonas Paulius II.

Antradienį vizitą Ad limina pradėjusių Urugvajaus vyskupų susitikimas su popiežiumi Pranciškumi įvyks ketvirtadienio, lapkričio 16-osios, rytą. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.