2017-11-14 16:56:00

Kard. P. Parolin dalyvavo JAV Vyskupų konferencijos 100 metų minėjime


Skelbti Bažnyčios mokymą, ypač tokiomis visai šalies visuomenei svarbiomis temomis kaip šeima, gyvybės apsauga, visiems garantuota sveikatos apsauga, migracija, tarptautinis dialogas ir taikos palaikymas; padėti tikintiesiems kasdieninėje gyvenimo ir liudijimo kelionėje – taip Vatikano Valstybės sekretorius kard. Pietro Parolin apibrėžė Jungtinių Valstijų Vyskupų konferencijos vykdomą misiją ir jos tikslus. Kardinolas dalyvavo lapkričio 12 d. Baltimorėje vykusiame minėjime, kuriuo buvo pažymėtos Jungtinų Valstijų Vyskupų konferencijos šimtosios metinės. Šia proga kardinolas taip pat vadovavo kartu su JAV vyskupais koncelebruotoms Mišioms, perdavė popiežiaus Pranciškaus sveikinimą ir  palaiminimą.

JAV Vyskupų konferencijos šimtųjų metinių minėjimo metu kardinolas paminėjo svarbų katalikų indėlį į šalyje vykstančias diskusijas politiniais ir socialiniais klausimais, ypač kai jos liečia moralinių vertybių apsaugą, vargstančių ir pažeidžiamų žmonių teises.  JAV Bažnyčia ne tik autoritetingai pasisako šalies viduje vykstančiuose debatuose ir rūpinasi ne tik stokojančiaisiais savo šalyje, bet taip pat dalyvauja platesnio masto diskusijose, liečiančiose tarptautinius procesus, prisideda prie tarptautinio dialogo ir taikdarystės. Svarbi taip pat JAV katalikų ir jiems atstovaujančių atitinkamų Vyskupų konferencijos struktūrų teikiama humanitarinė pagalba ir parama pakankamų resursų neturinčioms katalikų bendruomenės pasaulyje. Kardinolas Vatikano Valstybės sekretorius linkėjo JAV Vyskupų konferencijai ir toliau būti  pranašišku balsu savo šalyje ir pasaulyje, matyti konkrečius kenčiančių ir stokojančių žmonių poreikius, pilti ant jų žaizdų gailestingumo balzamą.

Pirmoji JAV Vyskupų konferencijos užuomazga buvo 1917 m. įkurtas Katalikų nacionalinis komitetas karo reikalams. Komitetas buvo įkurtas netrukus po to kai JAV įsitraukė į Pirmąjį pasaulį karą. Reikėjo rūpintis karių sielovada, padėti jų šeimoms, koordinuoti paramą, teikiamą kariaujančių Europos šalių katalikams. Po karo šios organizacijos tikslai keitėsi, ji ėmė koordinuoti Bažnyčios veiklą šalies viduje, ilgainiui ir pavadinime žodis „komitetas“ pakeistas žodžiu „konferencija“. Dabartinis JAV Vyskupų konferencijos pavidalas, struktūra ir statutas, patvirtinti 2001 m. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.