2017-11-13 13:04:00

Popiežiaus homilija. Papiktinimai žeidžia žmonių širdis ir žudo viltį


Papiktinimai žeidžia širdis ir žudo viltis, sakė popiežius Pranciškus pirmadienio rytą Šv. Mortos namų koplyčioje aukotų Mišių homilijoje komentuodamas šios dienos Evangelijoje skambėjusius Kristaus žodžius: „Papiktinimai neišvengiami, bet vargas žmogui, per kurį jie ateina“.

„Tai reiškia – žiūrėkite, kad nepapiktintumėte kitų. Papiktinimai žeidžia Dievo tautos jautrumą, sužeidžia Dievo tautą ten, kur jis lipniausia, palieka žaizdas visam gyvenimui. Papiktinimai ne tik sužeidžia, bet gali ir nužudyti: nužudo viltis, nužudo lūkesčius, žudo šeimas, žudo širdis...“

Jūs būkite atsargūs, kad nepapiktintumėte mažutėlių. Būkite atkragūs, kad jūsų elgesys netaptų papiktinimu. Kas sakosi esąs krikščionis, negali gyventi kaip pagonis. Blogas pavyzdys papiktins Dievo tautą.

„Kiek daug yra krikščionių, kurie savo pavyzdžiu atstumia žmones, kurie papiktina kitus savo nenuoseklumu, viena sakydami, o kita darydami. Toks neatitikimas, nenuoseklumas yra dažniausias ginklas, kuriuo velnias  kėsinasi į Dievo tautą, bando atitraukti Dievo tautą nuo Viešpaties“.

„Jėzus sako, kad negalima tarnauti dviem šeimininkams – Dievui ir pinigui. Ganytojų prisipiršimas prie pinigų yra papiktinimo priežastis. Žmones papiktina ganytojai prisirišę prie pinigų. Dėl to kiekvienas ganytojas turi savęs klausti: koks mano santykis su pinigais? Piktina ir tokie ganytojai, kuriems rūpi tik kopimas aukštyn, tik noras iškilti virš kitų, kuriems svetimas kuklumas, nuolankumas, kurie nesistengia kukliai ir nuolankiai būti arti žmonių. Piktina ir tie ganytojai, kurie išdidžiai kietiems nurodinėja, kurie netarnauja Dievo tautai“.

Šiandien, sakė popiežius, turime gerą progą pasižiūrėti į sąžinę ir paklausti savęs: gal ir aš esu papiktinimo priežastis? Sekime Viešpaties pavyzdžiu, stenkimės nors truputėlį su juos supanašėti. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.