2017-11-13 15:34:00

Mirė kard. Bernard Panafieu (1931-2017)


Pirmadienį Prancūzijoje mirė Marselio arkivyskupas emeritas kard. Bernard Panafieu. Sužinojęs apie netektį, popiežius Pranciškus pasiuntė užuojautos telegramą dabartiniam Marselio arkivyskupui Georges‘ui Pontier. Melsdamas gailestingąjį Tėvą, kad priimtų į savo ramybę ir šviesą šį uolų ir Dievo tautą mylėjusį ir su gerumu jai tarnavusį ganytoją, popiežius prašo perduoti jo užuojautos žodžiuos mirusiojo kardinolo artimiesiems, visai vyskupijos bendruomenei ir visiems kas dalyvaus velionio laidotuvėse.

Bernard Panafieu gimė 1931 m. vidurio vakarų Prancūzijoje. Baigęs Albi vyskupijos, šalies pietvakariuose, seminariją, 1956 m. buvo įšventintas šios vyskupijos kunigu. Aštuoniolika kunigiškos tarnystės metų daugiausia rūpinosi mokinių ir studentų sielovada. Vos įšventintas kunigu buvo paskirtas kapelionu Albi miesto vidurinėje mokykloje, vėliau - Tulūzos universiteto kapelionu. 1974 m. buvo paskirtas Annency vyskupijos augziliaru. 1978 m. tapo Provanso Ekso arkivyskupu. 1994 m. paskirtas Marselio koadjutoriumi, po metų tapo šios arkivyskupijos ganytoju. 2003 m. popiežius Jonas Paulius II jį paskyrė kardinolu. Prancūzijos vyskupų konferencijoje arkivyskupas ir vėliau kardinolas Panafieu buvo atsakingas už mokinių ir mokytojų bei akademinę sielovadą, o taip pat už santykius su kitomis religijomis ir naujais religiniais judėjimais. Iš aktyvios sielovados kard. Panafieu pasitraukė 2006 m. Prieš tai, 2005 m. dalyvavo konklavoje, išrinkusioje popiežių Benediktą XVI. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.