2017-11-11 11:33:00

Konstancos Susirinkimo jubiliejus


Šiomis dienomis Romoje lankėsi piligrimai iš Telšių ir kitų vyskupijų, minint Žemaičių vyskupijos 600 metų įsteigimo jubiliejų ir primenant įsteigimo akto išskirtines aplinkybes: vyskupija buvo įsteigta, išklausius Jogailos ir Vytauto pasiųstos žemaičių delegacijos balsą ir tuo pačiu atmetant Kryžiuočių ordino pretenzijas, 1414 – 1418 metais vykusio Konstancos Susirinkimo, o ne, kaip įprasta, popiežiaus.  

Tad nuo 2014 iki 2018 metų įvairiais paminėjimais minimas ir paties Konstancos, miesto dabartinės Vokietijos pietvakariuose, Susirinkimo 600 metų sukaktis. Susirinkime buvo aptarta nemažai klausimų ir istorikai sutaria, kad jis įtakojo ir bendrąją Europos istoriją. Bet svarbiausias jo uždavinys buvo išspręsti ir užbaigti popiežiaus institucijos krizę, prasidėjusią prieš keliasdešimt metų ir pasibaigusią tuo, kad net trys asmenys, su didesne ar mažesne parama, vienu metu sau priskyrė popiežiaus titulą.

Krizė buvo išspręsta visus tris įkalbėjus atsistatydinti arba Susirinkimo sprendimu atmetus jų pretenzijas, ir lygiai prieš 600 metų, 1417 lapkričio 11-ąją, popiežiumi išrinkus kardinolą Oddo Colonna, kuris, atsižvelgdamas į tai, kad tądien – iki pat dabar – liturginiame Bažnyčios kalendoriuje buvo minimas garsus šventasis, Martynas Tūrietis, pasirinko Martyno V vardą. Po savo išrinkimo Martynas V patvirtino Konstancos Susirinkimo sprendimą dėl Žemaičių vyskupijos ir perspėjo kitus, kad blogai ar neteisingai su ja nesielgtų. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.