2017-11-09 12:12:00

Popiežiaus homilija. Šventoji Dvasia – statytoja; mes – gyvieji akmenys


Lapkričio 9 dieną Bažnyčia liturgijoje mini Laterano bazilikos, Romos vyskupo katedros, visų bažnyčių mieste ir pasaulyje „motinos ir galvos“ dedikavimo metines. Visi trys šios dienos Mišių skaitiniai kalba apie šventyklą – pirmajame skaitinyje girdime pranašo Ezekielio regėjime matytą šventyklą; Evangelijoje kalbama apie prekiautojų išvarymą iš Jeruzalės šventyklos kiemo ir skamba garsieji Jėzau žodžiai: „Sugriaukite šitą šventyklą, o aš per tris dienas ją atstatysiu“; antrajame skaitinyje iš Pirmojo laiko korintiečiams šv. Paulius sako: „Dievo šventovė šventa, ir toji šventovė – tai jūs!“

Apie kokią šventovę šiandien kalba liturgija? Ant kokio pamato ji pastatyta? Jos pamatas yra Jėzus. „Jis yra šio pastato kertinis akmuo. Be Jėzaus Kristaus nebūtų Bažnyčios. Kodėl? Nes ji neturėtų pamato. Jei statytume bažnyčią be pamato – šiuo atveju kalbu apie materialųjį pastatą – kas atsitiktų? Sugriūtų. Viskas sugriūtų. Jei Bažnyčioje nebūtų gyvojo Jėzaus Kristaus, ji sugriūtų“.

Mes esame gyvieji akmenys, iš kurių sumūryta Bažnyčia. Tik ar tai mes suprantame? Ar suvokiame ką tai reiškia? „Kiek krikščionių šiandien žino kas yra Jėzus Kristus, kiek žino kas yra Tėvas? Nes juk mokame „Tėve mūsų“ maldą. O ką žinome apie Šventąją Dvasią. „Taip, taip, žinau, tai balandis“. Čia ir baigiasi visas žinojimas. Bet juk Šventoji Dvasia tai Bažnyčios gyvybė! Tavo ir mano gyvybė! Mes esame Šventosios Dvasios šventovė ir turime Ją sergėti esančią mumyse. Dėl to šv. Paulius prašo: „Neliūdinkite Šventosios Dvasios“, tai yra, savo elgesiu negriaukime tos darnos, kurią Šventoji Dvasia kuria mumyse, kuria Bažnyčioje. Ji yra darna, Ji yra darnos šiame statinyje kūrėja“.

Kai kalbame apie Bažnyčios atsinaujinimą ir apsivalymą, visada turime pradėti nuo savęs, - sakė popiežius. „Mes visi esame nusidėjėliai. Visi. Jei kas nors iš jūsų taip nemano, tepakelia ranką. Vargu ar nors vienas atsirastų. Visi esame nusidėjėliai.  Dėl to visada reikia apsivalyti mums asmeniškai ir mums kaip bendruomenei – vyskupijos bendruomenei, vietinei krikščionių bendruomenei, visuotinės Bažnyčios bendruomenei – kad galėtume augti“. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.