2017-11-09 14:18:00

Popiežius Jonas Paulius I bus vadinamas Garbinguoju


Vengras kun. Jonas Brenner, kankinys; italė vienuolė Rožė Leonella, kankinė: jie bus vadinami palaimintaisiais; popiežius Jonas Paulius I-sis (Albino Luciani) ir dar kiti penki Dievo tarnai: jie bus vadinami Garbingaisiais. Tai patvirtinta per popiežiaus Pranciškaus audienciją trečiadienį, lapkričio 8 dieną, kardinolui Angelo Amato, Šventųjų skelbimo kongregacijos vadovui.

Būsimi palaimintieji, nužudyti iš neapykantos tikėjimui į Kristų, yra: kunigas Jonas Brenner, pelnęs kankinio vainiką Vengrijoje 1957 metais, savo amžiaus 26-iais ir kunigystės antraisiais metais; italė vienuolė misionierė 65 metų s. Rožė Leonella Sgorbati, nužudyta Somalio sostinėje Mogadiše 2006 metais.

Dekretai dėl herojiškų dorybių liečia šešių Dievo tarnų bylas: XIV amžiuje gyvenusio vokiečių didiko Bernardo II von Badeno, XIX amžiuje gyvenusių italo pranciškono t. Grigaliaus Fioravanti, kapucinų tretininko Marcelino iš Capradosso ir kongregacijos steigėjos iš JAV Teresės Fardella, XX amžiuje gyvenusių venesualiečio jėzuito t. Tomo Moraleso Perezo ir Jono Pauliaus I, buvusio Venecijos patriarcho Albino Luciani, kuris buvo išrinktas popiežiumi ir mirė 1978 metais, išbuvęs apaštalo Petro Soste 33 dienas tarp dviejų istorinių pal. Pauliaus VI ir šv. Jono Pauliaus II pontifikatų.

Jonas Paulius I (Albino Luciani)

Pal. popiežiaus Pauliaus VI įpėdinis ir šv. popiežiaus Jono Pauliaus II pirmtakas gimė 1912 metų spalio 17 dieną Forno di Canale, Italijos šiaurės rytuose. Garbingojo Dievo tarno gimtinė dabar vadinasi Canale d’Agordo. Vaikystėje skurdą ir badą patyręs Albino Luciani buvo Vatikano II Susirinkimo vyskupas, Italijos vyskupų konferencijos vicepirmininkas, kelionėse į Afrikos ir Lotynų Amerikos misijas skatino „bažnyčių mainus“ tarp šiaurės ir pietų, kunigo, vyskupo ir popiežiaus tarnystėje vadovavosi šūkiu „Humilitas“ – (nuolankumas). Nors buvo Romos vyskupu tik mėnesį, iškalbiai liudijo nuolankumą ir jį primindavo savo mokyme: išrinktas popiežiumi atsisakė karūnuotis žemiškos valdžios simboliu, tiara, jos vietoje pradėjo „Dievo tarnų tarno“ tarnystę apsivilkdamas „Palijumi“, Gerąjį ganytoją Jėzų simbolizuojančia paprasta vilnos juosta, akcentuodamas tarnavimą vietoj valdymo.

Per popiežiaus Jono Pauliaus I vieno mėnesio pontifikatą įvyko keturios trečiadienių bendrosios audiencijos. Jų metu katechezėse jis kalbėjo apie krikščioniškąsias dorybes: trys katechezės buvo skirtos dieviškosioms dorybėms – meilei, vilčiai ir tikėjimui. Pirmąją katechezę jis skyrė „didžiajai nuolankumo dorybei“. Pratęs kalbėti be iš anksto parengto teksto, popiežius Jonas Paulius I audiencijos dalyviams be kita ko sakė:

Pasiūlysiu jums tiktai vieną dorybę, kurią Viešpats labai brangino: Jis pasakė: „mokykitės iš manęs, nes aš romus ir nuolankios širdies“ (Mt 11, 29). Yra pavojus, kad nusišnekėsiu, tačiau pasakysiu štai ką: Viešpats taip myli nuolankumą, jog kartais leidžia mirtinas nuodėmes. Kodėl? Tam, kad tomis nuodėmėmis nusidėję asmenys, atgailaudami už jas, būtų nuolankūs. Nėra jokio noro jaustis „pusiau šventu“, ar „pusiau angelus“ kai žinai, jog esi padaręs rimtą prasižengimą. Viešpats labai karštai paragino: būkite nuolankūs! Net jei esate atlikę girtinų darbų, sakykite: „esame neverti tarnai“. Tačiau iš tikrųjų visi mes linkstame daryti priešingai: norime būti matomi! (Būkime) kuklūs, kuklūs: tai mus visiems svarbi krikščioniška dorybė“.

Garbingasis Dievo tarnas popiežius Jonas Paulius I mirė 1978 metų rugsėjo 28 dieną Apaštališkuosiuose rūmuose Vatikane. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.