2017-11-08 11:07:00

Toppmöte i Vatikanen för fullständig nedrustning av kärnvapen


Fredagen 10 och lördagen 11 november 2017 hålls en Internationell konferens i Vatikanen i Nya Synodshallen på temat “Utsikter för en värld fri från kärnvapen och för en fullständig nedrustning” som organiseras av Påvliga avdelningen för integrerad mänsklig utveckling.

Dess prefekt kardinal Peter K. A. Turkson konstaterar att “tillfället svarar på påven Franciskus prioritet för fred och användningen av skapelsens tillgångar samt en god livskvalitet för alla, utan åtskillnad”.

Msgr. Bruno Marie Duffé, avdelningens sekreterare, underströk vid Internationella atomenergiorganets konferens i Wien 18-22 september i år, vikten av “staternas moraliska ansvar” och utmaningen i en “gemensam strategi för dialog” som påven ber om. Det handlar om det första globala mötet om nedrustning av atomvapen efter godkännandet av "Fördraget om förbud mot kärnvapen" som undertecknades av 122 länder i den internationella gemenskapen, bland vilka ett är Heliga Stolen, och som hölls i New York 7 juli 2017 efter år av intensiva och svåra förhandlingar och som sedan öppnade för dess undertecknande i samma stad 20 september.

I konferensen kommer 11 av Nobels fredspristagare delta tillsammans med representanter från FN och Nato och bland andra ryska, amerikanska, sydkoreanska och iranska diplomater, samt världens främsta experter om nedrustning, företrädare för stiftelser, organisationer och civilsamhället - som sedan tid tillbaka är aktivt engagerade i temat. Dessutom kommer förutom representanter för biskopskonferenser och kyrkor på ett ekumeniskt plan och av annan tro även en delegation med docenter och studenter från universitet i USA, Ryssland och EU att delta.

Nämnvärt är deltagandet av vittnet Masako Wada, assisterande generalsekreterare för Nihon Hidankyo och en av dem som överlevde bombningen av Hiroshima. Han kommer i sitt inlägg att representera offren för atomvapen och nukleära experiment.

Heliga Stolen kommer att representeras av statssekreterare kardinal Pietro Parolin och medlemmar vid Påvliga avdelningen för integrerad mänsklig utveckling. Påven Franciskus kommer att ta emot alla konferensens deltagare i audiens i Klementinasalen i det apostoliska palatset 10 november klockan 12.00 och håller där sitt tal.

Konferensen har organiserats i samarbete med: Italiens ambassad vid Heliga Stolen, Cisp, Pisas universitet, Japans och Tysklands biskopskonferenser, Georgetown University, Kroc Institut för internationella fredsstudier vid Keough School of Global Affairs, Mazda Motor Europé, Notre Dame University office of the president, initiativet mot nukleära hot: Nuclear Threat Iniziative, Pugwash konferenser om vetenskap och världsaffärer, Senzatomica, Soka Gakkai International och Uspid.
All the contents on this site are copyrighted ©.