2017-11-08 16:43:00

Ferenc pápa új katekézis-sorozata a szentmiséről: Az egyház az Eucharisztiából él és általa újul meg


Új sorozat az Eucharisztia értelméről és ünnepléséről  

Miután Ferenc pápa a múlt héten lezárta a keresztény reményről szóló egy éven tartó elmélkedés-sorozatát, a mostani szerdai általános kihallgatás során bejelentette, hogy eljövendő katekéziseinek a témája az Eucharisztia, a szentmise lesz. Utalt a II. Vatikáni Zsinatra, mely megújította a szentmise liturgiáját és megadta az új sorozat célját: növekedni annak a nagy ajándéknak az ismeretében, amit Isten adott nekünk az Eucharisztiában.

Tekintetünket az Egyház szívére, vagyis az Eucharisztiára fordítjuk

A katekézisék új sorozatát kezdjük ma, mely tekintetünket az Egyház szívére, vagyis az Eucharisztiára irányítja – hangzott Ferenc pápa első mondata a katekézisen. Alapvető fontosságú nekünk, keresztények számára, hogy jól értsük a szentmise értékét és jelentőségét és ezáltal mind teljesebben éljük az Istennel való kapcsolatunkat. Nem feledhetjük, hogy a keresztények nagy száma az egész világon kétezer éven át egészen a halálig menően ellenállt az Eucharisztia védelmében. Ma is hányan vannak, akik az életüket kockáztatják, hogy részt vegyenek a vasárnapi szentmisén - hangsúlyozta a pápa.

Az ősegyház meggyőződése: Vasárnap, az Úr napja nélkül nem tudunk élni!

Diokleciánusz császár keresztényüldözése idején 304-ben Észak-Afrikában keresztények egy csoportját letartóztatták, akik egy házban vettek részt szentmisén. A római prokonzul a vallatásukkor szemükre vetette, hogy miért tették ezt, amikor tudhatják, hogy ez a legszigorúbban tilos. Ők erre így válaszoltak: „Vasárnap, az Úr napja nélkül nem tudunk élni”, ami azt akarta mondani, hogy „ha nem ünnepelhetjük meg az Eucharisztiát, nem tudunk élni, mert akkor meghalna a keresztény életünk”.

Az Eucharisztia örök életre szökellő forrás, mely egy testté tesz bennünket Krisztusban

Ezeket az észak-afrikai keresztényeket azért ölték meg, mert szentmisén vettek részt. Tanúságot tettek arról, hogy le lehet mondani a földi életről az Eucharisztia miatt, ami örök életet ad nekünk, és Krisztusnak a halál fölött aratott győzelme részeseivé tesz minket. Ez a tanúságtétel mindannyiunkhoz felhívást intéz és választ vár arra a kérdésre, hogy mit is jelent számunkra a szentmiseáldozat és az Úr asztalához járulás? Keressük az örök életre szökellő forrást, mely életünket a dicséret áldozatává és hálaadássá alakítja át és egy testté tesz bennünket Krisztusban?  - kérdezett tovább a pápa. Ez ugyanis a szent Eucharisztia legmélyebb értelme, ami hálaadást jelent az Istennek, az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.

Az egyház mindig az Eucharisztiából él és általa újul meg

A következő katekézisek során szeretnék választ adni az Eucharisztiát és a szentmisét illető néhány fontos kérdésre, hogy újra felfedezzük azt, ahogy a hitnek ezen a titkán keresztül felragyog Isten szeretete – adta meg a pápa az új katekézis sorozat célkitűzését. A II. Vatikáni Zsinatot erősen éltette az a vágy, hogy a keresztényeket elvezesse a hit nagyságának és a Krisztussal való találkozás szépségének a megértésére. Ehhez mindenekelőtt arra volt szükség, hogy a Szentlélek vezetésével megfelelő módon megújítsák a liturgiát, mert az egyház állandóan abból él és általa újul meg. A zsinati atyák központi témaként hangsúlyozták a hívek liturgikus képzését, ami nélkülözhetetlen a valódi megújuláshoz. Éppen ezt a célt szolgálja ez a katekézis-sorozat, amit ma elkezdünk: növekedni annak a nagy ajándéknak az ismeretében, amit Isten adott nekünk az Eucharisztiában – emelte ki a pápa. 

A szentmisén újból átéljük az Úr megváltó szenvedését és halálát  

Az Eucharisztia egy csodálatos esemény, melyben a mi életünk, azaz Jézus Krisztus lesz jelenvalóvá. A szentmisén való részvétel azt jelenti, hogy újból átéljük az Úr megváltó szenvedését és halálát. Ez egy teofánia, Isten-megjelenés. Az Úr jelen van az oltáron, hogy felajánltassék a világ üdvösségéért – idézett a pápa egy korábbi homíliájából, majd szabadon hozzáfűzte, hogy milyen könnyen megfeledkezünk a szentmisén arról, hogy az Úr jelen van ott. Fecsegünk egymással szentmise közben, pedig ott van az Úr. Ha egy államelnök, vagy egy másik rangos személyiség jönne el, biztosan köréje sereglenénk, hogy üdvözöljük. Gondoljuk csak meg, az Úrhoz megyünk a szentmisére, még ha a szentmise vagy inkább a pap unalmas is! Ne felejtsük el – kérte ismét a pápa –, hogy a szentmisén újra éljük át az Úr megváltó szenvedését és halálát!

A keresztvetés fontosságáról és a mobilos fotózás ellen

Ferenc pápa néhány egyszerű és konkrét kérdés tett fel: miért vetünk keresztet a mise elején és mire való a bűnbánati szertartás? Közbevetőleg jegyezte meg, hogy a kisgyermekeket külön meg kell tanítani a keresztvetésre. Ezzel a jellel kezdjék a napot, a misét, az életet, tudva, hogy Krisztus keresztje váltott meg minket. Éppígy meg kell tanulniuk azt is, hogy miért van vasárnaponként három szentírási olvasmány, és hétköznap csak kettő. Vagy például – folytatta a pápa –, az „Emeljük fel szívünket!” felhívásnál a pap nem azt kéri, hogy emeljük fel a mobiltelefonjainkat fényképezésre. Nem, ez csúnya dolog, mondta, majd őszintén megvallotta, hogy szomorúságot okoz neki, ha a Szent Péter téren vagy a bazilikában szentmise során egy sereg magasba emelt mobiltelefont lát, és nem csak hívekét, hanem papok és püspökök felemelt mobiljait is. De kérem szépen, a szentmise az nem egy látványosság! Azt jelenti, hogy az Úr szenvedése és feltámadása elé járulunk. Ezért mondja pap: Emeljük fel szívünket!. Mit is akar ez mondani, ne feledjétek: Semmi mobiltelefon!    

A szentségek, főként az Eucharisztia, Isten szeretetének a jelei

Nagyon fontos visszatérni az alapokhoz, újra felfedezni a lényegeset, amit látunk és ami megérint az Eucharisztia ünneplésében. A pápa Szent Tamás apostolra utalt, aki látni és érinteni akarta az Úr testén a szögek helyeit, ami azt a vágyat jelenti, hogy valamiképp Istent érintsük meg, hogy higgyünk benne. Amit Szent Tamás kér, arra mi is rászorulunk: látni és érinteni őt, hogy felismerjük. A szentségek az emberi igényeink elé járulnak, és amelyek, főként az Eucharisztia ünneplése, az Isten szeretetének a jelei. Végül arra emlékeztetett a pápa, hogy a most induló sorozatban a hívekkel együtt szeretné felfedezni azt a szépséget, ami az Eucharisztia ünneplésében rejlik, és ami ha föltárul, életünk értelmét adja mindnyájunk számára.

(vl)                  
All the contents on this site are copyrighted ©.