2017-11-07 15:28:00

Popiežius paskyrė dvi pasekretores Šventojo Sosto dikasterijoje


Popiežius Pranciškus paskyrė dvi Popiežiškosios pasauliečių, šeimos ir gyvybės dikasterijos pasekretores, vieną diksterijos gyvybės skyriui, kitą pasauliečių skyriui. Abi moterys italės yra žinomų aukštųjų mokyklų dėstytojos: 49 metų Gabriella Gambino, bioetikos specialistė iš Milano arkivyskupijos, ištekėjusi, penkių vaikų motina, dėsto bioetiką Romos universitete „Tor Vergata“ ir Jono Pauliaus II Santuokos ir šeimos teologijos studijų institute. Jai pavesta pasekretorės pareigose kuruoti Dikasterijos gyvybės sritį. Dikasterijos pasekretore pasauliečių skyriui paskirta juristė 52 metų amžiaus Linda Ghisoni, dviejų vaikų motina, ligi šiol buvusi Romos vyskupijos santuokos bylų pirmos instancijos tribunolo teisėja Lacijaus regionui ir teisės dėstytoja Romos universitete „Roma Tre“. Moterys pasekretorių pareigose bus pagrindinės Popiežiškosios pasauliečių, šeimos ir gyvybės diskasterijos prefekto, kardinolo Kevino Josepho Farrello ir dikasterijos sekretoriaus, t. Alexandre Awi Mello, I.Sch., bendradarbės. Popiežius Pranciškus naująją dikasteriją įsteigė 2016 metais. Apie jos veiklą ir uždavinius pasakoja oficialius dikasterijos portalas laityfamilylife.va (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.