2017-11-07 14:22:00

Popiežius, bebalsių balsas


Popiežius trokšta būti bebalsių balsu, to siekia ir „The Elders“, nepriklausoma globalinių lyderių grupė, su kurios nariais pirmadienį privačiai susitiko popiežius Pranciškus. Susitikime dalyvavo žinomos asmenybės - Kofi Annan, buvęs JTO Generalinis sekretorius, Mary Robinson, buvusi Airijos prezidentė ir JT Aukštoji komisarė žmogaus teisų reikalams. Grupė „The Elders“ tęsia Nelsono Mandelos su bendraminčiais prieš dešimtmetį pradėtas pastangas ugdyti pasaulio taiką ir pagarbą žmogaus teisėms. Apie grupės „The Elders“ pokalbį su popiežiumi papasakojo Vatikano radijo pašnekinti susitikimo dalyviai.

Grupės narių apsilankymas Vatikane buvo svarbus įvykis, nes su popiežiumi sieja daug bendrų interesų ir vertybių, pasakė Kofi Annan. Su popiežiumi kalbėta apie bendradarbiavimo galimybes kai kuriose bendro intereso sferose. Pasak Kofi Annano, su popiežiumi buvo kalbėta migracijos, branduolinio nusiginklavimo, taikos, tarpininkavimo ir konfliktų klausimais, nemažiau svarbiomis klimato kaitos ir lyčių lygių teisių temomis. Buvęs JT Generalinis sekretorius išsakė viltį, kad pirmąjį susitikimą su popiežiumi seks daug kitų. Anot jo, popiežius tiesiog galėtų būti vienu iš grupės „The Elders“ narių.

Jis būtų „super narys“, patikino Mary Robinson. Pasak jos, grupės „The Elders“ delegacija apsilankė Vatikane norėdama išsakyti pritarimą popiežiaus pastangoms būti bebalsių ir marginalizuotų žmonių balsu, jo rūpesčiui, kad būtų sprendžiamos konfliktų sukeliamos pačios sunkiausios situacijos. Anot Mary Robinson, grupės „The Elders“ nariai su popiežiumi kalbėjo taip pat apie poslinkius Venesueloje ir Konge, apie klimato kaitą; visose šiose sferose popiežius yra paliudijęs lyderystę, patikino buvusi JT Aukštoji komisarė žmogaus teisų reikalams. Mary Robinson sakė, kad popiežius grupės narius priėmė labai šiltai, buvo labai gero ūpo, matėsi, kaip jam rūpi šios temos, kad jam temos apie bendrąsias vertybes, bendrą moralinį tikslą ir bendras problemas, yra savos. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.