2017-11-06 11:58:00

Popiežius: Krikščionis nesivaiko tuštybės, bet tarnauja broliams ir seserims


Jei norime būti tikri Jėzaus mokiniai, nesivaikykime tuštybės, bet tarnaukime broliams ir seserims, kad jų džiaugsmas būtų mūsų džiaugsmas, - sakė popiežius Pranciškus sekmadienio vidudienį prieš „Viešpaties Angelo“ maldą komentuodamas Evangelijoje girdėtus Jėzaus žodžius.

Sekmadienio Evangelija kalba apie įvykius Jeruzalėje paskutinėmis Jėzaus gyvenimo dienomis, kupinomis lūkesčių, o taip pat ir įtampos, - kalbėjo popiežius Pranciškus. Viena vertus Jėzus griežtai kritikuoja Rašto aiškintojus ir fariziejus, antra vertus jis palieka labai svarbių pamokymų visų laikų krikščionims, taigi ir mums.

Jėzus sako miniai: „Į Mozės krasę atsisėdo Rašto aiškintojai ir fariziejai. Todėl visa, ką jie liepia, darykite ir laikykitės, tačiau nesielkite, kaip jie elgiasi, nes jie kalba, bet nedaro“ (Mt 23,2-3). Broliai ir seserys, iš tiesų labai dažnai matome, kad turintieji valdžią – tiek Bažnyčioje, tiek ir visuomenėje – reikalauja iš kitų žmonių daryti tai, kad ir teisingus dalykus, ko patys nedaro. Tai veidmainystė. Jėzus sako: „Jie riša sunkias, nepakeliamas naštas ir krauna žmonėms ant pečių, o patys nenori jų nė pirštu pajudinti“ (4). Tokia laikysena tai netinkamas valdžios vykdymas, - kalbėjo popiežius. Turintis valdžią visada turi duoti gerą pavyzdį, padėti kitiems teisingai elgtis ir vykdyti pareigas, paremti juos kai siekdami gėrio susiduria su sunkumais. Valdžia tai pagalba kitam. Tačiau kai ji netinkamai vykdoma, tampa priespauda, neleidžia žmonėms augti, kuria nepasitikėjimą ir priešiškumą, veda taip pat į korupciją.

Jėzus atvirai smerkia kai kurių Rašto aiškintojų ir fariziejų elgesį: „Jie mėgsta pirmąsias vietas pokyliuose bei pirmuosius krėslus sinagogose, mėgsta sveikinimus aikštėse“ (6-7). Tai išdidumo pagunda, kurią žmogui ne visa sekasi įveikti.

Po to Jėzus duoda savo mokiniam du patarimus: „Jūs nesivadinkite „rabi“, nes turite vienintelį Mokytoją, o jūs visi esate broliai. [...] Taip pat nesivadinkite mokytojais, nes jūsų vienintelis Mokytojas yra Kristus“ (8-11). Mes, Jėzaus mokiniai, neturime siekti garbės titulų, valdžios ar pranašumo. Aš jums sakau, - pridūrė popiežius, - man skaudu matyti žmones, kurie vaikosi pripažinimų tuštybės. Mes, Kristaus mokiniai, neturime taip daryti, mes turime gyventi paprastai, broliškai. Visi esame broliai ir seserys, dėl to neturime iš viršaus žiūrėti vieni į kitus. Jei Dangaus Tėvas mus apdovanojo kokioms nors savybėmis, jomis turime tarnauti bendram labui, o ne vien savo naudai. Neturime manyti, kad esame už kitus pranašesni. Nuolankumas tai esmiškai svarbi savybė tiems, kas nori gyventi pagal Jėzaus mokymą. Jėzus mus moko romumo ir nuolankumo, jis atėjo tarnauti, o ne kad jam būtų tarnaujama.

Mergelė Marija, kurią Dante vadina „nuolankiausia ir kilniausia tarp visų kūrinių“ savo motinišku užtarimu tepadeda mums vengti išdidumo ir tuštybės, būti nuolankiais ir klusniais meilei, kuria Dievas mus apdovanoja, kad tarnautume broliams ir seserims, kad jų džiaugsmas būtų mūsų džiaugsmas. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.