2017-11-06 12:57:00

Popiežiaus homilija. Visi esame Dievo išrinktieji


„Dievo malonės dovanos ir pašaukimas – neatšaukiami“, sako šv. Paulius laiške romiečiams, kurio ištrauka buvo skaitome pirmadienio Mišių Žodžio liturgijoje. Popiežius Pranciškus pirmadienio rytą aukodamas Mišias Šv. Mortos namų koplyčioje homilijoje kalbėjo apie Dievo žmonėms suteiktas tris pagrindines ir neatšaukimas dovanas – Dievas išsirinko savo tautą, Dievas davė jai išganymo pažadą, Dievas sudarė su ja sandorą. Šias dovanas Dievas suteikė jau Abraomui; šios dovanos skirtos ir mums visiems.

„Kiekvienas iš mūsų esame Dievo išrinktasis, Dievo išrinktoji. Kiekvienas savyje turime Viešpaties duotą pažadą: „keliauk mano akivaizdoje, elkis nepriekaištingai ir aš būsiu su tavimi“. Kiekvienas iš mūsų sudarome su Viešpačiu sandoras. Galime jas sudaryti, galime nesudaryti – esame laisvi. Tokie yra faktai, tokia tikrovė. Tačiau turime  taip pat savęs klausti: „Ar aš jaučiu, kad esu išrinktas? O gal manau, kad tik atsitiktinai esu tapęs krikščioniu? Ar aš gyvenu pagal man duotą išganymo pažadą? Kaip aš šiuo pažadu gyvenu kasdienėje gyvenimo kelionėje? Ar esu ištikimas sandorai? Ar esu taip ištikimas, kaip Jis?“

Mes esame žmonės ir labai dažnai dėl savo silpnumo ir nepastovumo nusidedame ir nusižengiame sandorai su Dievu. Tačiau Dievas, kaip primena apaštalas Paulius šios dienos skaitinyje, į mūsų neklusnumą atsako gailestingumu. „Tai reiškia, kad mūsų kelionėje į išrinkimą, pažadą ir sandorą bus nuodėmių, bus neklusnumo, tačiau į neklusnumą visada atsakoma gailestingumu. Tokia yra mūsų keliavimo į brandą dinamika: visada mūsų laukia gailestingumas, nes Dievas yra ištikimas, Dievas neatsiima savo dovanų. Šie dalykai yra tarpusavy susiję. I mūsų silpnumą, į mūsų nuodėmes Dievas atsiliepia gailestingumu. Apie tai kalbėdamas Paulius ne tik mums paaiškina šią tiesą, bet šiais žodžiai jis šlovina Dievą“.

Mąstydami apie Dievo gailestingumo slėpinį mes šloviname Dievą, kuris yra geras ir gailestingas, kuris neatšaukia savo dovanų. „Manau, kad mums visiems bus į naudą, jei šiandien pamąstysime apie mūsų išrinkimą, apie Viešpaties mums duotą pažadą ir apie tai kaip mes gyvenime atsiliepiame į sandorą su Juo. Kaip aš priimu Dievo gailestingumą, kaip priimu tai, kad jis man atleidžia nuodėmes, neklusnumą? Ir galiausiai ar aš sugebu, kaip Paulius, šlovinti Dievą už tai ką jis padarė kiekvienam iš mūsų – šlovinti ir adoruoti? Niekada neužmirškime: Dievo dovanos ir pašaukimas – neatšaukiami“. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.