2017-11-06 15:00:00

Paragvajaus vyskupų vizitas „Ad limina“


Katalikų Bažnyčios Paragvajuje ganytojai pradėjo visiems vyskupams kas keletą metų privalomą ataskaitinį vizitą „Ad limina apostolorum“. Su visų vyskupijų ganytojais – Asunsjono arkivyskupu, kitų vyskupijų vyskupais ordinarais arba administratoriais, taip pat augziliarais ir emeritais – pirmadienio rytą susitiko popiežius Pranciškus ir ilgokai su jais kalbėjosi apie tikinčiųjų bendruomenės Paragvajuje dabartinį gyvenimą.

Paragvajus yra gana didelė Lotynų Amerikos valstybė; plotas – daugiau kaip 400 tūkstančių kvadratinių kilometrų (6,5 karto daugiau už Lietuvą), tačiau gyventojų skaičius nesiekia 7 milijonų. Didelė dauguma, netoli 90 procentų Paragvajaus gyventojų, yra katalikai.

Iki devynioliktojo amžiaus pradžios, kaip ir dauguma Lotynų Amerikos valstybių, Paragvajus buvo Ispanijos kolonija. Nepriklausomybė paskelbta 1811 m., tačiau per daugiau kaip du šimtus nepriklausomo valstybingumo metų, dažnai šalį slėgė politinis nestabilumas, krizės ir kariniai perversmai. Ilgiausiai valdžioje išbuvo diktatorius generolas Stroessneris, valdžią paėmęs 1954 m. ir pats, savo ruožtu kito kariškio nuverstas 1989 m. 1993 m. prasidėjo demokratizavimo procesas, tačiau socialinių ir ekonominių problemų sprendimas buvo gana lėtas. Turbūt dėl to prieš dešimtį metų į aktyvią politinę veiklą įsijungė ir iškėlė savo kandidatūrą į prezidentus vyskupas Fernando Lugo. Kaip žinoma, Bažnyčios teisė draudžia dvasininkams užsiimti aktyvia politine veikla, dėl to vyskupas iš pradžių buvo suspenduotas, o vėliau, jo paties prašymu, buvo popiežiaus atleistas nuo visų dvasininko pareigų ir perkeltas į pasauliečių luomą. Fernando Lugo Paragvajaus valstybės vadovo pareigas ėjo nuo 2008 iki 2012 m.

Paragvajaus Bažnyčios istorija siekia šešioliktojo amžiaus vidurį, kuomet buvo įkurta pirmoji vyskupija. 1929 m. buvo įkurta savarankiška bažnytinė provincija, su metropoline Asunsjono arkivyskupija. Šiuo metu Paragvajaus bažnytinę provinciją sudaro Asunsjono arkivyskupija, vienuolika vyskupijų, kariuomenės ordinariatas ir du apaštališkieji vikariatai. Visus ganytojus – 19 vyskupų ir apaštališkųjų administratorių pareigas einančių kunigų – pirmadienį, kaip sakyta, priėmė popiežius Pranciškus. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.