2017-11-04 15:55:00

Pranciškus priėmė katalikiškų universitetų atstovus: migracija ir studijos


Šeštadienio, lapkričio 4 dienos ryto audiencijoje popiežius Pranciškus priėmė Tarptautinės katalikiškų universitetų federacijos surengto kongreso dalyvius. Šiai federacijai priklauso 192 aukštosios švietimo institucijos: šešios iš Afrikos, 56 iš Azijos, 44 iš Europos, 40 iš Šiaurės Amerikos, 44 iš Pietų Amerikos ir dvi iš Okeanijos. Kongreso dėmesio centre buvo globalus migracijos reiškinys ir tai, ką šiuo klausimu gali pasakyti ir padaryti akademinis pasaulis.

Keliomis įžvalgomis pasidalijo ir pats popiežius, kalbėjęs apie tyrimus, apie mokymą ir apie balsą visuomenėje.

Katalikiški universitetai, pasak popiežiaus, visada siekė harmonizuoti mokslinį ieškojimą su teologiniu, megzti dialogą tarp proto ir tikėjimo. „Manau, kad derėtų pradėti dar gilesnes studijas apie gelmines priverstinių migracijų šaknis, siekiant nustatyti praktinius sprendimus, nors ilgalaikėje perspektyvoje pirmiausia reikia užtikrinti asmenims teisę nebūti priverstiems emigruoti. Lygiai taip pat svarbu mąstyti apie iš esmės neigiamas reakcijas, kartais diskriminacines ir ksenofobines, kurias migrantų priėmimas sužadina senos krikščioniškos tradicijos kraštuose ir pasiūlyti sąžinių formavimo kelius. Be to, tikrai yra verti didesnio pripažinimo įvairūs migrantų ir pabėgėlių įnašai juos priimančioje visuomenėje, kaip ir tie, kuriuos gauna jų gimtosios bendruomenės“, - vardijo Šventasis Tėvas sritis, kuriose katalikų akademinio pasaulio atstovai galėtų, pagal savo kompetenciją, kurti ar prisidėti prie reikalingo pažinimo. Lygiagrečiai jis paragino ir teologinę refleksiją apie migraciją ir migrantus. Šventajame Rašte ir krikščioniškoje tradicijoje tam yra nemažai prielaidų, pakanka atsiminti svečio ar keliautojo sugretinimą su Kristumi.

Kalbėdamas apie antrąjį punktą – apie mokymą ir ugdymą – Šventasis Tėvas palinkėjo, kad katalikiškuose universitetuose būtų sukurtos programos, kurios praverstų migrantų ir pabėgėlių švietime, panaudojant švietimo per atstumą galimybes, bet taip pat skiriant studijų stipendijas, pripažįstant migrantų anksčiau įgytą kvalifikaciją arba kompetenciją. Taip pat reikėtų programų, kurios paruoštų tarp migrantų ir pabėgėlių galinčius dirbti sielovados darbuotojus. Žinant, kad kai kurie iš katalikiškų universitetų auklėtinių vėliau taps žymiais vardais politikos, ekonomikos, kultūros srityse, verta visiems studentams padėti suprasti migracijos reiškinį teisingumo, bendros atsakomybės ir bendrumo kultūriniame skirtingume perspektyvoje.

Kalbant apie trečiąjį punktą – apie balsą visuomenėje – popiežius Pranciškus pažymėjo, kad universitetui taip pat tenka „kritinės sąžinės vaidmuo“ toje aplinkoje, kurioje jis veikia, vertinant įvairias politinės, socialinės, ekonominės galios formas. Popiežius priminė popiežiškosios Tarnavimo visapusiškai žmogaus pažangai žinybos parengtus „20 veikimo punktų“, skirtų procesui, kuris 2018 antroje pusėje turėtų virsti dviem tarptautinės bendruomenės Globaliniais susitarimais dėl migrantų ir pabėgėlių. Popiežius paminėjo ir asmenišką katalikiškų universitetų studentų įsitraukimą, pavyzdžiui, per savanorystę tarp migrantų.

„Viešpats telaimina jūsų darbą dėl akademinio pasaulio ir dėl brolių bei seserų migrantų ir pabėgėlių. Meldžiuosi už jus ir jūs, prašau, nepamirškite melstis už mane“, baigdamas savo kalbą sakė popiežius Pranciškus. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.