2017-11-03 11:15:00

Påvens bön vid Fosse Ardeatine


Påven Franciskus bad en innerlig bön vid sitt besök vid Fosse Ardeatine strax utanför Rom 2 november, en skådeplats för Andra Världskrigets fasa. De flesta av offren som dödades av nazister i Fosse Ardeatine var civila, kristna och judar, men även präster, munkar och utländska tjänstemän sköts ihjäl.

Påvens bön:

“Abrahams Gud, Isaks Gud och Jakobs Gud (jfr 2 Mos 3:6).

Med detta namn visade du dig för Moses, när du avslöjade viljan att befria ditt folk från slaveri i Egypten.

Abrahams Gud, Isaks Gud och Jakobs Gud:

Gud som knyter förbund med människan;

Gud som knyter ett förbund av trogen kärlek, för alltid.

Barmhärtig och medkännande

med varje människa och varje folk som lider av förtryck.

”Jag har sett hur mitt folk plågas. […] Jag har hört deras klagorop […] jag vet vad de får lida” (2 Mos 3:7).

Ansiktens och namns Gud.

Var och ens Gud av de trehundratrettiofem människorna som dödades här 24 mars 1944,

vars kvarlevor vilar i dessa gravar.

Du känner till deras ansikten och deras namn.

Alla, även de tolv som förblev okända; för dig är ingen okänd.

Gud är Jesus, Fader vår som är i himlen.

Tack vare Honom, det uppståndna krucifixet,

vet vi att ditt namn

“Abrahams Gud, Isaks Gud och Jakobs Gud”

betyder att du inte är de dödas Gud utan de levandes (jfr Matt 22:32),

att ditt trogna kärleksförbund är starkare än döden

och är en garanti för uppståndelsen.

Se till, o Herre, att vi på denna plats,

som är helgad åt minnet av de dödade för friheten och rättvisan,

tar av oss egoismens och likgiltighetens sandaler

och genom detta mausoleums brinnande buske

lyssnar vi tyst till ditt namn:

“Abrahams Gud, Isaks Gud och Jakobs Gud”,

Jesus Gud,

de levandes Gud.

Amen."
All the contents on this site are copyrighted ©.