2017-11-03 16:44:00

Milano arkivyskupas parapijoms: ieškokite nuolatinių diakonų pašaukimų


„Prašau vyskupijos bendruomenių pristatyti brandžius vyrus, tikinčius ir nusiteikusius būti Bažnyčioje bei visuomenėje tarnystės išraiška ir priminimu“, - laiške 1104 parapijoms, kurios sudaro vieną didžiausių Italijoje Milano arkivyskupiją, ragina arkivyskupas Mario Enrico Delpini. Laiškas buvo išsiuntinėtas penkių vedusių vyrų įšventinimo nuolatiniais diakonais, lapkričio 4-ąją, Milano katedroje proga.

„Kviečiu bendruomenes, rašo arkivyskupas Delpini, skirti dėmesį nuolatinio diakono figūrai būdingų bruožų supratimui ir padrąsinti vyrus, kurie mano esą tinkami, žengti žingsnį pirmyn. Diakonas yra vyskupo bendradarbis apaštalinėje tarnystėje, o ne paaukštinimą gavęs kunigo padėjėjas. Paprašyti kurio nors vyro įsitraukti į šią bendradarbiavimo formą reiškia, kad bendruomenė sutinka atsisakyti jo vertingo buvimo jos tarpe dėl gėrio visai vyskupijos bendruomenei. Esu įsitikinęs, kad už šią auka atsilygins Viešpats, kuris pasirūpins kitų dosnių figūrų atsiradimu“.

Arkivyskupas Delpini išvardijo kelis bruožus, kuriuos reikia turėti galvoje drąsinant tinkamus asmenis priimti kvietimą ar, tiksliau sakant, pašaukimą būti nuolatiniu diakonu. Tai turi būti asmuo, kuris jaučiasi laisvai, savo vietoje, liudydamas įprastinėje savo gyvenimo aplinkoje, šeimoje ar darbo aplinkoje. Panašiai jis turi jaustis kai, kompetentingai, tarnauja liturgijoje. Tai turi būti asmuo, kuris jau apsisprendęs dėl savo gyvenimo statuso, dėl šeimos sukūrimo arba celibatiško gyvenimo pasirinkimo. Abiem atvejais, būde būti susituokusiu ar celibatininku, turi būti regimi pašaukimo bažnytinei tarnystei, tampant klero nariu, ženklai. Galiausiai tai turi būti žmogus, kuris galėtų atlikti bent penkerius metus trunkančią formaciją.

Vyrai, kurie girdi bendruomenės padrąsinimą ir jaučiasi patraukti diakono pašaukimo, savo klebone ar juos lydinčiame kunige turi atrasti pirmąją galimybę įvertinti tokį kelią. Todėl, pasak arkivyskupo, kiekvienam kunigui verta susipažinti su nuolatinio diakonato gairėmis.

„Kviečiu bendruomenes melstis už įšventintus diakonus ir už kandidatus, kurie ruošiasi šventimams, taip pat kviečiu prisiimti atsakomybę pakviesti, padrąsinti, atpažinti asmenis, kurie gali šiame pašaukime atrasti savojo krikščioniško gyvenimo išpildymo ir pašventinimo kelią: vyskupo kvietimas ir bendruomenės balsas yra daug žadantis ženklas, kuris leidžia išvengti dviprasmybių, kylančių iš savo paties kandidatūros kėlimo“, pabrėžia Milano ganytojas.

Milano arkivyskupijoje nuolatinio diakonato tarnystė buvo atkurta prieš tris dešimtis metų. Po šeštadienio, lapkričio 4 dienos šventimų, nuolatinių diakonų skaičius arkivyskupijoje pasieks 147. (Vatikano radijas) 








All the contents on this site are copyrighted ©.