2017-11-02 17:45:00

Popiežius aplankė 1944 m. sušaudytų žmonių kapus


Grįždamas iš amerikiečių karių kapinių į Romą, popiežius Pranciškus užsuko į kitą Antrojo pasaulinio karo baisumus menančią vietą - „Fosse Ardeatine“, kur naciai 1944 m. sušaudė 335  žmones.

1944 m. kovo 24 d. rytą italai partizanai įvykdė pasikėsinimą prieš vokiečių karinės policijos dalinį. Sprogime žuvo 33 nacių nariai. Vokiečių karinės įgulos vadai gavo įsakymą surengti parodomąją keršto akciją – už kiekvieną žuvusį vokietį, nužudyti po 10 italų. Paskubomis buvo surasta ne 330 žmonių, kaip reikalautų tokia makabriška aritmetika, bet penkiais daugiau – 335. Dauguma jų buvo politiniai kaliniai, laikomi Romos Gestapo areštinėje, kiti kaliniai laikomi Romos miesto kalėjime, o taip pat šešios dešimtys žydų, kurie buvo sulaikyti ir turėjo būti deportuoti į konclagerius. Jau tos pačiose dienos popietę kaliniai buvo nuvežti į Romos miesto pietiniame pakraštyje buvusius apleistus karjerus ir olas, kur anksčiau buvo kasamos statybinės medžiagos – tufas ir pocolaninis cementas. Suimtieji buvo vedami po penkis į požemius ir šaudomi. Kai buvo sušaudyti visi 335, požeminės galerijos buvo susprogdintos, palaidodamos nužudytųjų kūnus.

Po karo nužudytųjų palaikai buvo perlaidoti šalia žūties vietos įrengtame memoriale. Prieš popiežių Pranciškų, „Fosse Ardeatine“ aukų atminimą savo apsilankymu pagerbė popiežiai Paulius VI, Jonas Paulius II ir Benediktas XVI.

Ketvirtadienio pavakare atvykęs į memorialą, popiežius Pranciškus valandėlę pasikalbėjo su nužudytųjų giminaičiais, su Romos vyriausiuoju rabinu, aplankė požemines galerijas, kuriose prieš septynis dešimtmečius buvo nužudyti kaliniai, tyliai meldėsi jų žūties vietoje ir prie kapų, padėjo gėlių. Galiausiai Romos rabinas ir popiežius sukalbėjo po maldą už mirusius.

Ketvirtadienio pavakare sugrįžęs į Vatikaną, popiežius Pranciškus aplankė savo pirmtakų kapus Šv. Petro bazilikos kriptoje, valandėlę už juos pasimeldė. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.