2017-11-01 13:10:00

Popiežius: Palaiminimai yra krikščioniškojo gyvenimo žemėlapis


Brangūs broliai, seserys, laba diena ir su švente! - šiais žodžiais popiežius Pranciškus trečiadienio vidudienį, Visų Šventųjų iškilmės proga, pasveikino atėjusius su juo sukalbėti tradicinę vidudienio „Viešpaties Angelo“ maldą. Kreipdamasis į maldininkus iš Apaštališkųjų rūmų Šv. Petro aikštėje, popiežius sakė, kad Visų Šventųjų iškilmė yra „mūsų šventė“!

Visų Šventųjų iškilmė yra „mūsų šventė“; ne todėl, kad esame geri, o todėl, kad Dievo šventumas palietė mūsų gyvenimus. Šventieji nėra tobuli pavyzdžiai, o Dievo persmelkti žmonės. Galim juos palyginti su bažnyčių vitražais, įsileidžiančiais skirtingų atspalvių šviesą. Šventieji yra mūsų broliai ir seserys, kurie Dievo šviesą priėmė į savo širdis ir ją perdavė pasauliui, kiekvienas pagal savo atspalvį. Tačiau visi yra perregimi, jie kovojo, kad pašalintų nuodėmės dėmes ir tamsumą taip, kad per juos persišviestų geroji Dievo šviesa. Tai yra gyvenimo tikslas: kad persišviestų Dievo šviesa, tai mūsų gyvenimo tikslas, sakė popiežius Pranciškus.

Šiandien, Jėzaus Evangelija kreipiasi į savuosius, į mus visus, sakydama: „Palaiminti“ (Mt 5,3). Tai žodis, kuriuo prasideda jo pamokymas, o tai yra „evangelija“, geroji žinia, nes yra laimės kelias. Tas, kuris yra su Jėzumi, yra palaimintas, laimingas. Laimė tai ne kažko turėjimas, ar tapimas kuo nors, ne, tikroji laimė reiškia būti su Viešpačiu ir gyventi vardan meilės. Ar tuo tikite? Daugmaž, ar ne taip?! Laimė tai ne kažko turėjimas, ar tapimas kuo nors; tikroji laimė reiškia būti su Viešpačiu ir gyventi vardan meilės. Ar tuo tikite? – perklausė Šventasis Tėvas. (Pasigirsta minios balsai: „Taip!“). Dabar geriau, pridūrė popiežius Pranciškus. Turim žengti pirmyn, kad tuo tikėtume. Taigi, tęsė popiežius,  laimingo gyvenimo ingredientai vadinasi palaiminimais: palaiminti yra paprastieji, nuolankieji, kurie užkleidžia vietą Dievui, jie moka verkti už kitus ir dėl savo klaidų, ugdo romumą, kovoja vardan teisingumo, yra gailestingi visiems, saugoja širdies tyrumą, visuomet darbuojasi vardan taikos ir pasilieka laimėje, jie nekelia neapykantos ir, kai patiria kentėjimus, į blogį atsiliepia gerumu.

Tokie yra palaiminimai; jie nereikalauja ryžtingų gestų, nėra skirti supermenams, o patiriantiems kasdienius išbandymus ir vargus. Mums! Tokie yra šventieji: jie kaip visi kvėpuoja pasaulyje esančio blogio užterštą orą, tačiau gyvenimo kelyje niekuomet neišleidžia iš akių Jėzaus maršruto, to, kuris nurodytas Palaiminimuose, kurie yra tarsi krikščioniškojo gyvenimo žemėlapis. Palaiminimai yra krikščioniškojo gyvenimo žemėlapis, pakartojo popiežius. Ir tęsė: Šiandienos šventė yra visų, kurie jau pasiekė šiame žemėlapyje nurodytą tikslą: ne vien tik kalendoriaus šventųjų, bet ir daugelio „už gretimų durų“ gyvenančių mūsų brolių ir seserų, kuriuos ko gero sutikome ir pažinojome. Šiandien yra šeimos šventė. daugelio paprastų ir nematomų žmonių, kurie iš tikrųjų padeda Dievui palaikyti pasaulį. Šiandien jų daug! Ačiū šiems nežinomiems broliams ir seserims, kurie padeda Dievui palaikyti pasaulį, kurie gyvena tarp mūsų. Juos pasveikinime, visi stipriai jiems paplokime!

Pirmasis palaiminimas sako, kad jie visų prima yra „turintys vargdienio dvasią“  (Mt, 5,3). Ką tai reiškia? – klausė Šventasis Tėvas. Kad negyvena vardan sėkmės, galios ir pinigų; žino, kad tie, kurie krauna turtus sau, nepraturtėja Dievo akivaizdoje (Lk 12,21). Tačiau tiki, kad Viešpats yra gyvenimo turtas ir kad artimo meilė – vienintelis tikras praturtėjimo šaltinis. Kartais būnam nepatenkinti, jei ko nors trūksta, arba susijaudinam, jei mus vertina ne taip, kaip norėtume; prisiminkime, kad ne tame glūdi mūsų palaiminimas, o Viešpatyje ir meilėje: tik Jame, tik mylėdami gyvenam kaip palaiminti.

Popiežius Pranciškus paminėjo dar vieną palaiminimą, primindamas, kad jis ne Evangelijos tekstuose, o Šventojo Rašto pabaigoje ir kalba apie gyvenimo pabaigą: „Palaiminti mirusieji, kurie miršta Viešpatyje“ (Apr. 14,13).

Rytoj, - sakė popiežius, - būsime kviečiami malda palydėti savo mirusiuosius, kad jie visuomet džiaugtųsi Viešpačiu. Su padėka atminkime savo brangius artimuosius ir melskime už juos.

Dievo Motina, Šventųjų Karalienė ir Dangaus Vartai teužtaria mūsų šventumo kelią ir mūsų artimuosius, kurie ėjo pirma mūsų ir jau yra išvykę į dangiškąją Tėvynę, - sakė popiežius Visų šventųjų iškilmės vidudienį susirinkusiems maldininkams pravedęs „Viešpaties Angelo“ maldą. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.