2017-10-30 11:06:00

Liturginių tekstų vertimus tikrina Vyskupų konferencijos


Popiežius Pranciškus parašė laišką Dievo Kulto ir sakramentų tvarkos kongregacijos prefektui kardinolui Robert‘ui Sarah ir paprašė, kad jis patikslintų kai kuriuos savo teiginius, komentare, skirtame prieš beveik du mėnesius paskelbtam popiežiaus Motu Proprio „Magnum principium“, dalinai pakeitusiam liturginių tekstų tvirtinimo tvarką.

Rugsėjo pradžioje paskelbtu Motu proprio popiežius suteikė daugiau įgaliojimų vietinėms Vyskupų konferencijoms. Jei anksčiau vertimo atitikimo lotyniškam originalui tikrinimas priklausė Dievo kulto ir sakramentų tvarkos kongregacijai, tai popiežiaus Pranciškaus sprendimu dabar tai daryti įgaliotos pačios Vyskupų konferencijos, savo darbą derindamos su kongregacija, o kongregacijai palikta pareiga tvirtinti Vyskupų konferencijų atliktą vertimo tikrinimą. Kardinolas Sarah, komentuodamas įvedamą pakeitimą, rašė, kad vis tiek lieka galioti 2001 m. paskelbtos instrukcijos „Liturgiam authenticam“ normos. Dabar kardinolui adresuotame laiške popiežius atkreipia dėmesį, kad pastarasis Motu proprio pakeitė kai kuriuos minėtos instrukcijos punktus - būtent tuos, kurie liečia vertimo tikrinimą.

Popiežius pabrėžia, kad liturginių tekstų vertimas turi vadovautis trimis kriterijais – ištikimai perduoti turinį, atitikti kalbos, į kurią verčiama specifiką ir būti gerai suprantamas žmonėms, kuriems jis skirtas. Tad vertimo tikrinimą atlieka vietinė Vyskupų konferencija arba daugiau Vyskupų konferencijų, jei ta pati kalba naudojama ne vienoje šalyje. Kongregacija neturi Vyskupų konferencijoms primesti savo pačios atliktų vertimų. Lygiai taip pat ir į vertimo tvirtinimą, kuris ir toliau priklauso kongregacijos kompetencijai, neturi būti žiūrima kaip į formalų aktą, bet kaip į dialogo su vyskupais rezultatą, kaip Vyskupų konferencijos atlikto darbo patvirtinimą.

Popiežius prašo kardinolą Sarah paskelbti šiuos patikslinimus tose pačiose žiniasklaidos priemonėse, kuriose buvo paskelbtas komentaras ne visiškai atitikęs popiežiaus dokumentą. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.