2017-10-30 11:03:00

Kardinolo Taurano žinia Korėjos tikintiesiems: reikia naujo solidarumo


Nužmogėjusiame pasaulyje, kur abejingumo ir godumo kultūra prarijo mūsų santykius, reikia naujo ir visuotino solidarumo, naujo dialogo mūsų kultūrai kurti. Taip rašo kardinolas Jean-Louis Tauran žinioje, skirtoje Pietų Korėjoje spalio 27-28 dienomis vykusiame krikščionių-konfucionistų susitikime. Renginyje, surengtame Pasaulio Bažnyčių tarybos iniciatyva Seulo Luce centre, Popiežiškosios tarpreliginio dialogo tarybos pirmininko žinią pradėdamas darbus perskaitė dikasterijos pasekretoris, kunigas Indunil Kodithuwakku.

Kardinolas, dėkodamas už įsipareigojimą skatinant abipusį supratimą, pagarbą ir bendradarbiavimą tarp krikščionių ir konfucionistų, priminė Jėzaus ir Konfucijaus mokymus. Jie, gyvendami chaotiškais ir sumaišties laikais, nurodydami skirtingus kelius žmogaus išlaisvinimui, abu akcentavo pagarbą kaip kertinį akmenį kuriant taiką ir harmoniją visuomenėje.

Kardinolas Tauran taip pat priminė žodžius, kuriuos popiežius Pranciškus neseniai sakė Korėjos religiniams lyderiams: „Mums reikia atviro ir tuo pat metu pagarbaus dialogo, tik tada jis bus vaisingas. Dialogo šilto ir nuoširdaus, kurį vestų žmonės, sutinkantys keliauti kartu nuoširdžiai, vertindami vieni kitus. Pagarbaus, nes abipusė pagarba tai sąlyga, o kartu ir tarpreliginio dialogo tikslas: gerbti teisę į gyvenimą, integralumą,  į pamatines laisves - sąžinės, religijos, išraiškos, minties,  nes tai taikos pagrindas, už kurią kiekvienas esame pakviestas melstis ir veikti jos labui“.

Ši nuostata yra esminė pasaulyje, išgyvenančiame sunkumus, kur dėl skurdžių socialinių ryšių nebežvelgiame vieni į kitus kaip brolius ir seseris, bet kaip į svetimus ir priešus, - kardinolo Taurano žinią cituoja laikraštis „l'Osservatore Romano“. Pasaulis prarado savo žmogiškumą, nes bet kokia kaina ieško pelno, lenktyniauja apsiginkluodamas, nes susiduria su ekologinės krizės, terorizmo ir fundamentalizmo iššūkiais. Popiežiškosios tarpreliginio dialogo tarybos pirmininkas žinioje Korėjos krikščionims ir konfucionistams priduria, kad šioje situacijoje esame tikri, jog galime tai pakeisti, nes Konfucijus ir Jėzus, kaip ir tikrieji jų sekėjai, visada tuo rūpinosi žmonijos istorijos bėgyje. Šiandien mes turime atrasti savo dvasinius lobius, kad neštume naują viltį mūsų pasauliui, ragina kardinolas Tauran. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.