2017-10-28 15:56:00

Kardinal Parolin: Kakvu kulturu predlaže Europa danas


Usredotočivši se na najhitnije izazove s kojima se Europa suočava i s namjerom da potakne raspravu, državni tajnik kardinal Pietro Parolin, pozdravio je jučer (27.10.) u Vatikanu sudionike dijaloga na temu "Ponovno razmišljanje o Europi: kršćanski doprinos budućnosti EU".

Dijalog je organiziralo Vijeće biskupskih konferencija Europske Unije (COMECE) u suradnji sa Svetom Stolicom od 27. do 29. listopada povodom 60. obljetnice potpisivanja Rimskih ugovora. Danas, na kraju radnoga dijela, Papa je susreo sve sudionike kongresa, (o čemu ćemo vas izvijestiti u sutrašnjoj emisiji).

         Pored aktualnih pitanja - kao što su ekonomska kriza; problem migranata; sukobi koji razdiru ne samo mediteranske zemlje, nego uključuju i neke dijelove europskog kontinenta; povećanje populizma i povratak nacionalizma; nezaposlenost, problemi mladih i pitanje okoliša – Državni je tajnik predložio da se ponovo razmišlja i o temama pape Franje koje mogu poslužiti kao ključ za pronalaženje zajedničkih rješenja.

Temeljno je pitanje kako obnoviti ideju Europe koja će u središte staviti osobu s njezinim opredjeljenjem za zajedništvo, istinu i pravdu. Osvrčući se na Papin poziv da se obnovi ideja Europe, kardinal je izrazio želju da Europa bude u stanju stvoriti novi humanizam utemeljen na integraciji, dijalogu i rađanju.

Europski projekt - rekao je kardinal Parolin - ljudsko je djelo, i kao takvo ima svoja ograničenja, treba se usavršavati i zato zaslužuje našu pažnju i razumijevanje. Kao kršćani potpomognuti vjerom želimo dati naš doprinos. Potaknuti željom da tražimo Božji grad, zaključio je Državni tajnik, ne želimo zaboraviti važnost izgrađivanja zajednice ljudi.          
All the contents on this site are copyrighted ©.