2017-10-27 17:51:00

Papa Franjo primio zajednicu Portugalskoga katoličkog sveučilišta


Ljudska se sloboda razboli kada se preda slijepim snagama nesvjesnoga, neposrednih potrebâ i egoizma – rekao je papa Franjo u govoru, održanom na španjolskom jeziku, zajednici Portugalskoga katoličkog sveučilišta, koju je 26. listopada primio u audijenciju u prigodi 50. obljetnice njegova ustanovljenja. Čovjek je gol i izložen pred svojom vlastitom moći koja stalno raste, a nema oruđa za nadzor nad njom – istaknuo je Papa podsjećajući na encikliku „Laudato si'“ te dodao – Može raspolagati površnim mehanizmima, ali možemo reći da mu nedostaju odgovarajuća snažna etika, te kultura i duhovnost koji bi mu stvarno odredili granice i zadržali ga u bistrom vladanju sobom.

Papa je potom postavio ključno pitanje: kako pomažemo svojim studentima da u nekom akademskom naslovu ne vide sinonim za više novca ili veći društveni prestiž? Oni nisu sinonimi – istaknuo je Sveti Otac te nastavio s pitanjem – Pomažemo li shvatiti akademsku pripremu kao znak veće odgovornosti u odnosu na današnje probleme, pred potrebama najsiromašnijih, pred potrebnom brigom za okoliš? Nije dostatno provoditi analize i opisivati stvarnost; potrebno je stvoriti prostore istinskoga istraživanja, voditi rasprave iz kojih proizlaze alternativna rješenja za današnje probleme.

Važno je biti konkretni. Činjenica da je katoličko, obilježje je koje ne kompromitira sveučilište. Naprotiv, daje mu najveću vrijednost – primijetio je Papa te podsjetio na apostolsku konstituciju svetoga Ivana Pavla II. o katoličkim sveučilištima u kojoj je istaknuto da je temeljno poslanje sveučilišta stalno traženje istine kroz istraživanje, očuvanje i prijenos znanja za dobro društva. Katolička se akademska ustanova razlikuje po kršćanskom nadahnuću svojih članova i svojih zajednica, pomažući im da u svoje istraživanje uključe moralnu, duhovnu i vjersku dimenziju, te da vrjednuju postignućâ znanosti i tehnologije u perspektivi cijele ljudske osobe.

Netko bi mogao prigovoriti da sveučilišni nauk takve vrste svoje zaključke izvodi iz vjere – primijetio je Papa te objasnio – Ali, katolički nastavnik ne govori toliko kao predstavnik vjere, nego ponajviše kao svjedok vrijednosti etičke razboritosti. Papa Franjo je na kraju objasnio što za jedno katoličko sveučilište znači i to da je portugalsko. Pitanja nas naših ljudi pozivaju; njihove borbe, snovi i brige imaju hermeneutičku vrijednost koju – istaknuo je Papa – ne možemo zanemariti. Gospodin se utjelovio u svijetu. I ne možemo ga pronaći izvan svojega konkretnog svijeta: u vašem Portugalu, u vašim gradovima i selima, u vašem narodu – rekao je na kraju papa Franjo.
All the contents on this site are copyrighted ©.