2017-10-27 13:29:00

Kardinolas Filoni Kampalos arkivyskupijos, Ugandoje, jubiliejaus minėjime


Tautų evangelizavimo kongregacijos prefektas kardinolas Fernando Filoni yra vienas iš garbių svečių penkiasdešimties metų jubiliejuje, kurį švenčia Kampalos arkivyskupija Ugandoje. Nuo spalio 26 iki spalio 30 dienos truksiančioje kelionėje kardinolas susitiks su įvairiomis Ugandos katalikų bendruomenėmis. Penktadienį buvo numatytas susitikimas su vaikais, po to apsilankymas Ggaba nacionalinėje seminarijoje, sutinkant čia seminaristus, kunigus, vienuolius ir vienuoles. Vakare Kampalos katedroje buvo suplanuotas susitikimas su šeimomis.

Šeštadienio programoje numatytas susitikimas su katechetais ir mokytojais. Reikia prisiminti, kad Ugandoje katechetai turi labai svarbų vaidmenį krikščioniškame ugdyme, ypač ten, kur kunigas gali atvykti rečiau. Tos pačios dienos popietę kardinolas Filoni lankosi vargingame kvartale. Sekmadienį, spalio 29 dieną, numatyti pagrindiniai Kampalos arkivyskupijos jubiliejaus minėjimo baigiamieji renginiai. Tautų evangelizavimo kongregacijos prefektas vadovaus šventosioms Mišios Ugandos kankinių šventovėje, skirtoje 19 amžiaus pabaigos kankiniams. Tai į katalikybę atsivertę ugandiečiai, kurie buvo nužudyti savojo karaliaus įsaku už tai, kad nesutiko pataikauti jo homoseksualiems polinkiams ir išsižadėti savo tikėjimo. Mirties bausmės sulaukė 22 katalikai, kita dalis karaliaus įsaku nužudytų buvo tapę krikščionimis per anglikonų misionierių skelbimą. Tiek katalikų, tiek anglikonų kankiniai Ugandoje yra prisimenami kartu.

Kampalos arkivyskupija buvo įsteigta 1966 metais. Jos teritorijoje gyvena per 4,2 milijonus žmonių, iš kurių per 1,7 milijono yra katalikai. Čia dirba apie 360 kunigų ir beveik 700 moterų vienuolių. Kampalos arkivyskupijoje veikia beveik 400 katalikiško švietimo institucijų ir 69 šalpos ir paramos centrai. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.