2017-10-27 17:52:00

Kard. P. Parolin atidarė Europos Bažnyčios ir politikų dialogo konferenciją


Konferencija „(Per)galvoti Europą“ prasidėjo penktadienį po pietų ir truks iki šeštadienio vakaro. Paskutinis jos momentas bus uždarymo Mišios, kurios bus aukojamos sekmadienio rytą Šv. Petro bazilikoje.

Konferencija vyksta Vyskupų Sinodo posėdžių salėje Vatikane. Panašiai kaip vyskupų Sinodų atveju, paskelbta konferencijos programa, pranešimų temos, daug įvairios kontekstinės informacijos, tačiau pati konferencijos eiga vyksta už uždarų durų. Taip nuspręsta tam, kad dalyviai galėtų visiškai laisvai vieni kitiems išsakyti savo asmenines nuomonės.

Konferencijos darbus penktadienį popiet atidarė Vatikano Valstybės sekretorius kard. Pietro Parolin. Jis priminė, kad nuo pat savo pontifikato pradžios popiežius Pranciškus skiria labai daug dėmesio Europos reikalams, paminėjo popiežiaus vizitą Europos Sąjungos institucijose, jam suteiktą Karolio Didžiojo premiją. Atidarymo kalboje kardinolas taip pat paaiškino, kodėl Šventasis Sostas nusprendė prisidėti prie šio konferencijos organizavimo. „Praėjusių metų referendumo Didžiojoje Britanijoje rezultatai, - sakė kardinolas, - o taip pat visame kontinente matomos vienybę ardančios jėgos paskatino Šventąjį Tėvą pakviesti į plačią ir atvirą diskusiją apie Europą ir apie kryptį, kuria ji – visa  Europa, ne tik Europos Sąjunga  - nori eiti.  Tad Šventasis Sostas, kuris nuo pat pradžių su dėmesiu ir pagarba žiūrėjo į Europos integracijos projektą, nutarė prisidėti prie COMECE pasiūlytos iniciatyvos ir dalyvauti šiame bažnytinės bendruomenės ir civilinės visuomenės atstovų dialoge“.

„Europos integracijos projektas, žinoma, yra žmogaus kūrinys ir kaip toks jis turi trūkumų ir galima jį tobulinti. Dėl to mes turime jam skirti deramą dėmesį ir suprasti jo svarbą. Kaip krikščionys, turime prie jo prisidėti. Skatinami tikėjimo ir troškimo siekti Dievo miesto, negalime užmiršti pareigos statyti ir konsoliduoti žmonių bendruomenę“, sakė kardinolas Parolin, kviesdamas konferencijos dalyvius į nuoširdų ir konstruktyvų dialogą. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.