2017-10-26 12:36:00

Påven i Sankta Marta "Det finns ingen tablett för inre frid, bara omvändelse"


"Jesus uppmanar oss att förändra våra liv, byta väg, han kallar oss till omvändelse. Detta medför att vi måste bekämpa det onda, även i våra hjärtan, det är en kamp som inte ger dig lugn utan frid.” Så sa påven Franciskus på onsdagsmorgonen då han firade sin mässa i Sankta Martas kapell. Hans predikan fann inspiration ur dagens evangelium, ur Lukas 12:e kapitel om den eld som Jesus säger att han ska tända på jorden. En eld som ber om förändring:

"Förändra sättet att tänka, sättet att känner. Ditt hjärta som var världsligt, hedniskt, är nu kristet med Kristi kraft: att förända, det är omvändelse. Förändra hur du agerar: dina gärningar måste förändras. "

Påven säger att omvändelsen involverar allt, kropp och själ, allt:

"Det är en förändring, men det rör sig inte om en förändring på ytan - det är en förändring som den Helige Ande gör i dig. Och vi måste bidra, för att den Helige Ande kunna agera, och det betyder kamp, ​​att slåss!"

"Det finns inga lugna kristna som inte kämpar”, betonade påven och tillade: "de är inte kristna, de är för ljumma. Lugnet för att kunna sova gott kan du uppnå med en tablett”, sa han, ”men det finns inga tabletter för inre frid. Endast den Helige Anden kan ge dig den sinnesfrid som är de kristnas styrka.”

”Men vi måste hjälpa den Helige Ande", sad påven, ”vi måste göra rum i våra hjärtan:

"En sak som hjälper är att varje dag göra en samvetsrannsakan, för att  för bekämpa andliga sjukdomar , som fienden sår och som gör en sjuk av världslighet, den är mycket modern, den pågår idag, varje dag. Jesus kom med en eld till våra hjärtan, men vi måste släppa in honom, och varje dag fråga oss själva: ”har jag varit världslig idag, har jag syndat, har jag lämnat utrymme för nåden, för att den Helige Ande ska kunna agera?"”

"Svårigheterna i våra liv löser sig inte av att sanningen blir urvattnad. Och sanningen är denna, Jesus kom med eld och strid, vad gör jag?"

För omvändelse behövs ett generöst och troget hjärta: generositet, som alltid kommer från kärlek och trohet, trohet till Guds Ord", avslutade påven Franciskus. 
All the contents on this site are copyrighted ©.