2017-10-26 18:14:00

Popiežius pasveikino Italijos Socialinės savaitės dalyvius


Tampame šventais kai darbuodamiesi vardan kitų pratęsiame Dievo Kūrėjo darbą istorijoje, pasakė popiežius Pranciškus Italijos Katalikų Bažnyčios Socialinės savaitės dalyviams pasiųstame sveikinimo video įraše. Italijos katalikų 48-osios Socialinės savaitės dalyviai posėdžiauja Sardinijos sostinėje Kaljaryje spalio 26-28 dienomis. Su vyskupais dalyvauja vyskupijų delegatai, organizacinio komiteto nariai, bažnytinių sąjūdžių ir darbo pasaulyje veikiančių sąjūdžių atstovai.

Popiežius Pranciškus priminė Socialinės savaitės ištakas ir jų iniciatorių pal. Giuseppe Toniolo. Būdamas katalikas pasaulietis palaimintasis paliko liudijimą visose gyvenimo plotmėse: dvasinėje, šeimos, darbo, visuomeninėje ir politinėje. Popiežius paragino savaitės dalyvius savo darbus pagrįsti pal. Giuseppe Toniolo mokymu, jog „mes tikintieji, jaučiame sielos gilumoje, kad tai, kas išves dabartinę visuomenę į išganymą bus ne diplomatas, mokslo žmogus, didvyris, o šventasis, tiksliau – šventųjų visuomenė“. Paverskite šią steigėjo mintį tikrove: tampame šventais kai darbuodamiesi vardan kitų pratęsiame Dievo Kūrėjo darbą istorijoje.

Popiežius prisiminė savo susitikimą su darbo pasaulio atstovais Kaljaryje 2013 metais, užtikrino Bažnyčios nuoširdų rūpestį visais, kurie kenčia dėl darbo trūkumo arba bedarbystės, sakė kad užjaučia visus, kurie ieško, tačiau neranda darbo, tuos, kurie nusivylę prarado jėgas ieškoti darbo ir tuos, kurie kad ir dirba keletą valandų, bet neįstengia išsivaduoti iš skurdo. Aš jums sakau: nepraraskite vilties, Bažnyčia skelbia, kad ekonomika privalo tarnauti žmogaus asmeniui, šalinti nelygybę ir siekti visiems sudaryti galimybes dirbti.

Popiežius palinkėjo, kad Socialinės savaitės dalyviai tikrai būtų „visuomenės raugas“, gebantis vykdyti užsibrėžtus tikslus, einant sinodiškai, t.y. visiems kartu, patikino apie savo maldas ir prašė melsis už jį ir jo tarnystę Bažnyčiai. (Vatikano radijas) 
All the contents on this site are copyrighted ©.