2017-10-26 13:07:00

Popiežiaus homilija. Jėzus atnešė ugnį, kad kovotume


Jėzus mus ragina keisti gyvenimą, atsiversti, niekada nesitaikyti su blogiu, bet su juo kovoti. Taip, pasak popiežiaus Pranciškaus, reikėtų suprasti ketvirtadienio Mišių Evangelijoje skambėjusius Jėzaus žodžius: „Aš atėjau įžiebti žemėje ugnies ir taip norėčiau, kad ji jau liepsnotų“. Jėzus atnešė į pasaulį permainų ugnį; jis nori, kad žmogus pasikeistų, - sakė popiežius Šv. Mortos namų koplyčioje aukotų Mišių homilijoje.

„Keisti mąstymo būdą, keisti požiūrį. Tavo širdis buvo supasaulėjusi, pagoniška – dabar Kristaus galia tapk krikščioniu, keiskis, atsiversk. Keisk taip pat ir elgesį. Tavo darbai turi pasikeisti“. Atsivertimas, - sakė Pranciškus, - turi paliesti viską - kūną ir sielą. „Reikalingas pasikeitimas, neįmanoma pasikeisti tik nusigrimavus. Reikia, kad Šventoji Dvasia mus perkeistų iš vidaus. Tačiau ir aš turiu stengtis, kad Šventoji Dvasia galėtų veikti manyje. O tai reiškia, kad turiu kovoti“.

Krikščionis, kuris sėdi ramus ir nekovoja – nėra krikščionis. Jei tu nori ramiai užmigti – gali išgerti raminamųjų vaistų, tačiau nėra tokio vaisto, kuris nuramintų sielą. Tik Šventoji Dvasia gali nuraminti sielą; tačiau tik tuomet ji tau suteiks dvasios ramybę, kai tu ją įsileisi į savo širdį. Dėl to, - sakė popiežius, - kiekvieną dieną turime žiūrėti į savo vidų, į sąžinę, turime kovoti su dvasinėmis ligomis, turime sergėtis tų ligų, kuriomis nori mus apkrėsti mūsų sielos priešas. Jėzaus kova su blogiu, su velniu vyksta ir šiandien. Jėzus atnešė ugnį į mūsų širdis, kad mes kovotume su nuodėme, su pasaulio dvasia. Ar aš kovoju? Ar stengiuosi, kad mano širdyje būtų vietos Šventajai Dvasiai ir ji galėtų joje veikti? „Savo gyvenimo sunkumų neišspręsime atskiesdami tiesą. Tiesa yra tokia: Jėzus atnešė ugnį, kad kovočiau. Ar aš kovoju?“ (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.