2017-10-26 16:43:00

Penktadienį Vatikane prasideda Europos Bažnyčios atstovų ir politikų susitikimas


Nuo penktadienio iki sekmadienio, spalio 27-28 dienomis, Vatikane vyks tarptautinė konferencija „Permąstyti Europą“, kurią kartu su Šventuoju Sostu rengia Europos Sąjungos Vyskupų konferencijų komisija (COMECE). Konferencijoje dalyvaus daugiau kaip trys šimtai politikų ir Bažnyčios atstovų iš visų Europos Sąjungos šalių. Lietuvai atstovaus septynių asmenų delegacija – Vyskupų konferencijos primininkas Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas, Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila, kuris taip pat yra vienas COMECE vicepirmininkų, Telšių vyskupas Kęstutis Kėvalas, Lietuvos socialinių reikalų ir darbo ministras Linas Kukuraitis, Europos Parlamento narė Laima Andrikienė, buvusi ambasadorė prie Šventojo Sosto Irena Vaišvilaitė ir dabartinis ambasadorius Petras Zapolskas.

Penktadienį po pietų konferenciją atidarys Vatikano Valstybės sekretorius kard. Pietro Parolin. Kiti kalbėtojai – COMECE primininkas Miuncheno arkivyskupas kard. Reinhard Marx, Europos Komisijos vicepirmininkas Frans Timmermans, Europos Parlamento pirmininkas Antonio Tajani, buvęs pirmininkas Pat Cox, taip pat ekonomikos, socialinių reikalų ekspertai. Numatytos taip pat diskusijos mažesnėse darbo grupėse. Šeštadienį, prieš konferencijos pabaigą, jos dalyvius priims popiežius Pranciškus. Sekmadienį Šv. Petro bazilikoje bus aukojamos uždarymo Mišios.

Apie penktadienį po pietų prasidedančią konferenciją kalbamės su Europos Sąjungos Vyskupų konferencijų komisijos vicepirmininku, Vilkaviškio vyskupu Rimantu Norvila.

„Mums labiausiai rūpi tie klausimai, kurie yra susiję su krikščioniška gyvensena, pasaulėžiūra, vertybėmis, šeima. Nors Bažnyčia negali tiesiogiai įtakoti įstatymdavystės, ekonominių procesų, bet visada siekiame priminti, kad visa Europos erdvė yra ne tik ekonominė, politinė, bet ir kultūrinė, taip pat krikščioniškų vertybių suformuota erdvė.

Šis susitikimas skirtas tam, kad plėstume dialogą su žmonėmis, dirbančiais Europos Sąjungos institucijose, taip pat dialogą tarp šalių. Todėl šiame susitikime dalyvauja praktiškai visų šalių atstovai, kuriuos pakvietė tų šalių Vyskupų konferencijos, ir aukšti Europos Sąjungos pareigūnai – Europos Parlamento pirmininkas ir Europos Komisijos vadovo pavaduotojas, kuris daugiau dirba su tomis sritimis, kurios liečia kultūrą, taip pat ir religiją.

Tai nėra pirmas toks kontaktas. Per visą eilę susitikimų dialogas auga, plečiasi ir matome pozityvių postūmių. Be abejo, visa Europos politika formuojama atskirų šalių politikų ir įvairios nuomonės, partijų pozicijos čia atsispindi. Taip pat ir krikščioniškos vertybės turi savo svarią vietą, nors mes kartais ir padūsaujame, kad jos nepakankamai persveria, kad ta tradicija tarsi truputį nustumiama. Tačiau tai yra dialogas, pliuralistinė situacija. Tokia yra demokratinė sistema ir turime aktyviau dalyvauti. Tad tą ir bandome daryti.“

(Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.