2017-10-25 13:19:00

COMECE: katalikai turi remti Europos integraciją


Briuselyje veikianti Europos Sąjungos katalikų vyskupų komisija (COMECE) paragino atgaivinti „Europos projektą“ Brexito šviesoje, ir pakvietė katalikus labiau remti ES integraciją.

Bažnyčios akimis politinio projekto teisėtumas paremtas įtaka žmonėms, tad Europos projektas turėtų būti mūsų projektas, sako kunigas Olivier Poquillon, prancūzų kilmės COMECE generalinis sekretorius. Dabartiniu neramiu metu yra itin svarbu įtvirtinti sistemą, kuri neleistų nacionaliniam ir korporacijų egoizmui dominuoti virš bendrojo gėrio. Patinka mums tai ar ne, mūsų šalys ir žmonės priklauso Europai. Taip kalbėjo dominikonų kunigas praėjus dviem savaitėms po to, kai  COMECE aplankė Anglijos ir Velso vyskupų konferencijos tarptautinio departamento nariai, o bažnyčių lyderiai ruošiasi spalio pabaigoje Vatikane vyksiančiam simpoziumui apie Europos ateitį, kur dalyvaus ES institucijų atstovai ir 340 krikščionių dirbančių politikos, verslo ir mokslo srityse.

Savaitraštis „The Tablet“ cituoja kun. Poquillon, kad dažnai gali susidaryti įspūdis, jog ES tai privilegijuotos struktūros ir finansinė nauda, kuri viršesnė nei asmenys ir bendruomenės, tad reikia leisti piliečiams išlaisvinti žemyno darbą, ekonomiką, kultūrą, politiką ir religiją nuo vartotojiškumo spaudimo. Jis pridūrė, jog Bažnyčia palaiko įvairovę ir subsidiarumo principus išdėstytus Europos įstatymuose, tačiau ir tiki, kad buvo neteisinga vyriausybes girti už sėkmes bet kaltinti ES dėl kiekvienos nesėkmės.

Nepasitenkinimas institucijomis yra būdingas ne tik ES, tai yra globalus reiškinys, paveikęs ir Bažnyčią, įmones, valstybes, sakė kun. Poquillon. Brexit yra Europos išdava į tai, ką matėme ir JAV bei kitose šalyse: kontrolės praradimas politinėje, kultūrinėje, religinėje ir technologinėje terpėje, kai mes patys gundomi užsidaryti savyje.

COMECE atstovauja virš 1000 katalikų vyskupų Europos valstybėse narėse. Komisija, įsteigta 1980 m., energingai palaikė didesnę Europos vienybę.

Interviu kun . Poquillon pažymėjo, kad balsavimas už Brexit sustiprino kitų ES šalių narių norą likti sąjungoje, kurių piliečiai suvokė, jog ES institucijos, nors ir kartais kritikuojamos, užtikrina geriausias priemones taikai ir saugumui. Pasak COMECE generalinio sekretoriaus, Katalikų Bažnyčios socialinis mokymas tapo atramine ašimi COMECE dialogui  su ES, siekiant užtikrinti, kad žmogaus asmuo liktų „visuomeninės politikos širdyje“. Nepaisant nusivylimų ir nelygybės, kurios iškyla, ES gali didžiuotis 70-čia taikos ir ekonominės plėtros metų. (Vatikano radijas) 
All the contents on this site are copyrighted ©.