2017-10-24 17:24:00

Pranciškus Kanados jauniesiems katalikams: tarkite Viešpačiui – „štai aš“


Katalikiškas televizijos kanalas Kanadoje „Sel + Lumière“ surengė pusantros valandos trukmės debatus, Toronte, apie jaunimą ir pašaukimus, dalyvaujant jauniems kanadiečiams katalikams ir Kanados vyskupams, taip pat kardinolui Kevinui Farrellui, kuris yra Popiežiškosios pasauliečių, šeimos ir gyvybės kongregacijos prefektas. Šie televiziniai debatai buvo dalis renginių ir susitikimų artėjant Vyskupų Sinodui apie jaunimą Romoje.

Būtent iš šio miesto į spalio 23 dieną, Europos laiku, transliuotus debatus įsiliejo dar vienas dalyvis: Romos vyskupas ir visuotinės Bažnyčios ganytojas popiežius Pranciškus.

„Technologija leidžia nuostabius dalykus, jei panaudojama pozityviai, suteikia progas tokiems susitikimams ir apsikeitimams požiūriu, apie kuriuos visai neseniai dar nebuvo galima pagalvoti“, savo videožinioje sakė Šventasis Tėvas, pridurdamas, jog tai iliustruoja, kad dirbant dėl vienas kito gėrio, atsiskleidžia visas pasaulio grožis.

„Todėl jūsų prašau neleisti (pasaulio) griauti tiems, kurie nori jį tik išnaudoti ir sunaikinti, be skrupulų. Jus kviečiu užlieti vietas, kuriose gyvenate, džiaugsmu ir entuziazmu, būdingais jūsų amžiui, palaistyti pasaulį ir istoriją džiaugsmu, kuris kyla iš Evangelijos, iš susitikimo su vienu Asmeniu: Jėzumi, kuris jus sužavėjo ir patraukė būti kartu su Juo. Neleiskite, kad būtų pagrobta jūsų jaunystė. Niekam neleiskite užgesinti ar temdyti šviesą, kurią Kristus įžiebia jūsų veide ir širdyje. Esate audėjai ryšių, kurie pasižymi pasitikėjimu, pasidalijimu, atvirumu iki pat pasaulio pakraščių. Nestatykite atskyrimo sienų, statykite tiltus“, kalbėjo jaunuoliams popiežius.

Jis priminė Evangelijoje pagal Joną minimą Jėzaus ir pirmųjų jo mokinių susitikimą, jų klausimą - „Mokytojau, kur gyveni“. „Ateikite ir pamatysite“ – atsako Jėzus.

„Ir į jus Jėzus pažvelgia ir pakviečia eiti pas jį. Brangūs jaunuoliai, ar sutikote šį žvilgsnį? Ar išgirdote šį balsą? Ar pajutote postūmį leistis į kelią? Esu įsitikinęs, kad, nepaisant pasaulyje karaliaujančio kurtinančio triukšmo, šis kvietimas skamba jūsų sieloje, kad atvertų ją pilnam džiaugsmui. Tai taps įmanoma, kai, padedant patyrusiems vadovams, pradėsite eiti Dievo plano jūsų gyvenimui atskleidimo keliu. Tavo, tavo, tavo – kiekvieno iš jūsų“, - tęsė popiežius Pranciškus savo videožinioje, primindamas, kad ir suklupus ar sustojus šiame kelyje, Dievas visada laukia, ištiesęs ranką, kad atsistotume.

Šventasis Tėvas paragino žiūrėti į pasaulį „atviromis akimis“, kad niekas nebūtų atstumtas, netaptų neteisingumo ar smurto auka, kad nebūtų pamintas nei vieno orumas.

„Esu įsitikinęs, - pridūrė jis, - kad jūsų jauna širdis neliks kurčia pagalbos riksmui bendraamžių, kurie ieško laisvės, darbo, studijų, galimybės suteikti prasmę savo gyvenimui. Pasikliauju jūsų pasiruošimu padėti, jūsų įsipareigojimu, jūsų sugebėjimu atremti didelius iššūkius, drįsti dėl ateities, žengti lemiamus žingsnius pasikeitimo kelyje. Jaunuoliai, leiskite būti pasiekiami Kristaus. Leiskite, kad jums kalbėtų, jus apkabintų, jus paguostų, išgydytų žaizdas, išsklaidytų abejones ir baimes, tada būsite pasiruošę nuostabiam gyvenimo nuotykiui, brangiai ir neįkainojamai dovanai, kurią Dievas kiekvieną dieną įdeda į jūsų rankas. Eikite sutikti Jėzaus, būkite su Juo maldoje, pasitikėkite juo, atiduokite savo egzistenciją jo gailestingai meilei ir savo tikėjimui, kad šis būtų šviesus dosnumo ir džiaugsmo liudijimas sekant paskui Jį ten, kur veda“.

Videožinią Kanados jauniesiems katalikams Pranciškus užbaigė prašymu melstis už jį tam, kad būtų ištikimas jų džiaugsmo bendradarbis. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.