2017-10-24 14:26:00

Popiežiaus homilija. Prašykime malonės įeiti į Kristaus slėpinį


Labai svarbu būti geru krikščioniu, dalyvauti Mišiose, daryti gerus darbus, melstis, auklėti vaikus, tačiau dar svarbiau – įeiti į Kristaus slėpinį, priimti malonę, kuri nuo mūsų nepriklauso, būti priimtiems į mylinčio Viešpaties glėbį, susidurti su ta meile, iš kurios jis už mus mirė ir mums dovanoja savo atleidimą. Taip popiežius Pranciškus kalbėjo antradienio rytą Šv. Mortos namų koplyčioje aukotų Mišių homilijoje, kurioje komentavo šios dienos skaitinį iš šv. Pauliaus laiško romiečiams. Tai gana sudėtingas tekstas, iš šalies žiūrint – netgi painus. Taip yra dėl to, kad iš tiesų neįmanoma žodžiais paaiškinti Kristaus slėpinio. Mes žinome, kad Viešpats pas mus ateina savo Žodyje ir Mišių aukoje, tačiau paties žinojimo negana, žodžių negana, bet reikia įeiti į patį slėpinį.

„Įeiti į Jėzaus Kristaus slėpinį - tai paskęsti toje gailestingumo bedugnėje, kurioje nėra žodžių, yra tik meilė. Ta meilė, iš kurios ji mirė už mus. Kai mes nusidėję einame išpažinties, kai suprasdami, kad turime nusikratyti nuodėmių naštos sakome: „Dieve, atleisk man nuodėmes“, mes gauname atleidimą ir jaučiame atgaivą. Tai darydami mes įžengiame į Jėzaus Kristus slėpinį. Jei aš einu susitikti su Jėzumi Kristumi, jei įeinu į jo slėpinį, jei leidžiu, kad jis mane su meile apkabintų, aš susiduriu su man dovanojamos meilės slėpiniu, apie kurį kalba Paulius“.

Kaip man geriau pažinti šį slėpinį? Žodžiais neįmanoma jo paaiškinti, nes tai yra malonė. Tačiau, pasak popiežius, prisiliesti prie šios malonės mums padės sena tradicinė pamaldumo praktika – Kryžiaus kelias.

„Bus mums į naudą jei eisime Kryžiaus kelią. Galime tai daryti ir namuose, galvodami apie Viešpaties kančią. Taip pat ir didieji šventieji patardavo visada pradėti dvasinį gyvenimą nuo susitikimo su Nukryžiuoto Viešpaties slėpiniu. Šv. Teresė savo seserims patardavo: jei norite išmokti kontempliuoti, melstis šia kilnia maldos forma, pradėkite nuo Viešpaties kančios apmąstymo. Kristus buvo nukryžiuotas. Nuo šito reikia pradėti. Ir po to širdyje mąstyti apie tai, kad jis pasiaukojo už mane iš meilės, kad jis mirė dėl manęs“.

„„Aš esu geras krikščionis, sekmadieniais dalyvauju Mišiose, darau gailestingumo darbus, meldžiuosi, gerai auklėjus savo vaikus“ – ir vis tai labai gerai. Bet paklauskime savęs: „Tu kuris, viską gerai darai, ar esi įžengęs į Kristaus slėpinį, kuris ne nuo tavęs priklauso. Prašykime, kad mums padėtų šv. Paulius, tikrasis liudytojas, sutikęs Jėzų Kristų ir įėjęs į jo slėpinį – prašykime jį, kad mums išmelstų malonę įžengti į slėpinį Kristaus, kuris mus mylėjo, kuris atidavė už mus gyvybę, kuris mus nuteisino prieš Dievą, kuris mums padovanojo nuodėmių atleidimą, kuris pakirto nuodėmės šaknis. Prašykime, kad padėtų mums įeiti į Viešpaties slėpinį“. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.