2017-10-24 16:53:00

Papin tweet povodom Dana Ujedinjenih naroda


Povodom Dana Ujedinjenih naroda Sveti je Otac u svojem današnjem tweetu poručio: Radimo zajedno kako bismo promicali mir među narodima i jamčili poštovanje ljudskih prava. Papa Franjo se o oba pitanja osvrnuo kako u svojoj ovogodišnjoj poruci u prigodi UN-ove Konferencije o zabrani nuklearnog naoružanja tako i u svom obraćanju Općoj skupštini Ujedinjenih naroda 25. rujna 2015. godine.

Papa je u svojoj poruci, koju je poslao sudionicima spomenute konferencije koja se održala od 27. do 31. ožujka, istaknuo da se mir mora izgrađivati na pravednosti, cjelovitom ljudskom razvoju, poštovanju temeljnih ljudskih prava, zaštiti stvorenoga, sudjelovanju sviju u javnom životu, povjerenju među ljudima, potpori mirotvornim ustanovama, pristupu obrazovanju i zdravstvenoj njezi, kao i dijalogu te solidarnosti. Međunarodna je zajednica pozvana usvojiti strategije koje su usmjerene prema budućnosti kako bi promicala mir i stabilnost, te da izbjegne kratkovidne pristupe problemima koji se tiču nacionalne i međunarodne sigurnosti.

U svojem je pak govoru sudionicima Opće skupštine UN-a podsjetio na znatna i pozitivna postignuća kao što su kodifikacija i razvoj međunarodnoga prava, Povelja o ljudskim pravima, usavršavanje humanitarnoga prava, rješavanje mnogih sukoba, mirovne operacije te mnoge druge stvari na međunarodnom planu. Sveti je Otac napomenuo da svako postignuće – bilo političko, pravno ili tehničko – predstavlja konkretni korak prema idealu općeg bratstva svih ljudi i sredstvo njegova potpunijeg ostvarenja.

Papa Franjo je osim toga rekao da je zadaća Ujedinjenih naroda razvoj i promicanje suvereniteta prava, znajući da je pravednost neizostavno sredstvo u ostvarenju ideala općega bratstva. Podsjetio je i na to da pravednost, prema svojoj klasičnoj definiciji, u sebi sadrži stalnu i trajnu volju: pravednost je stalna i trajna volja dati svakome njegovo pravo. U samom je pak pojmu pravednosti također ugrađeno ograničenje moći, odnosno da se nijedan pojedinac i nijedna skupina ne mogu smatrati svemoćnima i ovlaštenima gaziti dostojanstvo i prava drugih osoba ili društvenih skupina.

Papa je k tomu upozorio da iako danas na svjetskoj sceni možemo vidjeti brojna lažna prava, istodobno su velika područja bez ikakve zaštite, a riječ je prije svega o ljudima koji su žrtve zloporabe moći. Njihova je prava potrebno osnažiti i poduprijeti, pritom jačajući zaštitu okoliša i okončavajući svaki oblik isključivanja – rekao je među ostalim Sveti Otac.

Ujedinjeni narodi su međunarodna organizacija osnovana radi očuvanja svjetskog mira i sigurnosti, rješavanja ekonomskih, društvenih i političkih problema međunarodnom suradnjom te promicanjem poštovanja ljudskih prava. Sjedište UN-a se nalazi u New Yorku, dok regionalni uredi postoje u Ženevi, Beču i Nairobiju. Osnovani su 24. listopada 1945., pošto je Povelju Ujedinjenih naroda ratificirala većina od 51 države sudionice na osnivačkom sastanku u San Franciscu, koji se održavao od travnja do lipnja 1945. godine. Povelja UN-a međunarodni je ugovor ustavnoga karaktera kojim je osnovan i na temelju kojega djeluje UN. U njemu su istaknuti ciljevi Ujedinjenih naroda, kriteriji za članstvo, djelokrug i funkcioniranje tijela i organa UN-a, kao i druga pitanja. Dodajmo na kraju da je Republika Hrvatska punopravna članica UN-a od 22. svibnja 1992. godine, a ta organizacija danas broji 193 države članice.
All the contents on this site are copyrighted ©.