2017-10-23 16:13:00

Popiežių aplankė Jeruzalės ortodoksų patriarchas


Spalio 22 – 25 dienomis Romoje vieši Jeruzalės ortodoksų patriarchas Teofilius III, kurio dienotvarkėje buvo daug susitikimų Vatikane: su Popiežiaus valstybės sekretoriumi kardinolu Pietro Parolin, su kardinolais Kurt Kochu ir Jean – Louis Tauran, Popiežiškųjų krikščionių vienybės ir tarpreliginio dialogo tarybų pirmininkais.

Pirmadienį, spalio 23-iąją ortodoksų patriarchas, su nedidele palyda, susitiko su popiežiumi Pranciškumi. Perteikiame pagrindinius popiežiaus kalbos akcentus.

Pirmiausia popiežius Pranciškus paminėjo 2014 metų apsilankymą Jeruzalėje, kartu su Konstantinopolio ortodoksų patriarchu Baltramiejumi, lankant šventąsias Kristaus gyvenimo ir mirties vietas, kuriose juos palydėjo ir patriarchas Teofilius III, kaip vienas iš tų, kurie saugo tas vietas.

Susitikimas su Jeruzalės patriarchu tapo proga Pranciškui dar kartą išsakyti kvietimą visoms Šventojoje Žemėje jau dešimtmečius konfliktuojančioms pusėms pagaliau išspręsti nesutarimus, ieškant stabilios taikos, kuri remtųsi teisingumu ir visų teisių pripažinimu. Ir šiuo tikslu reikia tvirtai atmesti bet kokios prievartos griebimąsi, bet kokio pobūdžio diskriminaciją ir netolerancijos išraišką prieš asmenis ar žydų, krikščionių bei musulmonų maldos vietas.

Jeruzalė, kurios išskirtinis statusas turi būti ginamas, turi būti vieta, kurioje visi galėtų sugyventi taikiai, kitaip kančios spiralė ir toliau, be pabaigos įtrauks visus.

Pranciškus taip pat linkėjo, kad visų Šventosios Žemės krikščioniškų bendruomenių nariai būtų pripažinta ir pilnavertė savosios visuomenės dalimi, prisidedanti prie bendrojo gėrio, prie susitaikymo ir taikos. Ir šituo požiūriu svarbus visų regione esančių Bažnyčių sutarimas.

Atsimenant gilią Jėzaus maldą, kad „visi būtų viena“, popiežius sakė: - trokštu pakartoti nuoširdų troškimą ir pilną įsipareigojimą nueiti toliau pilnos vienybės tarp mūsų kelyje. Gerai žinau, kad kai kurios praeities žaizdos toliau palieka ženklus daugybės atmintyje. Neįmanoma pakeisti istorijos, bet, nepamirštant sunkių artimo meilės trūkumų per praėjusius amžius, norime žvelgti kartu į pilno susitaikymo ir broliškos bendrystės ateitį, tuoj pat imkimės darbo, kaip Viešpats trokšta. To nedaryti būtų didžiausia kaltė, reiktų ignoruoti skubų Kristaus kvietimą ir laiko ženklus, kuriuos Dvasia sėja Bažnyčios kelyje. Įkvėpti tos pačios Dvasios neleiskime, kad atsiminimai iš praeities abipusio nesikalbėjimo ar kaltinimų epochų, dabarties sunkumai ir nežinia dėl ateities, trukdytų eiti kartu link regimos vienybės, melstis kartu, stengtis dėl Evangelijos skelbimo ir rūpintis stokojančiais.

Susitikimo pabaigoje popiežius Pranciškus pakvietė Jeruzalės ortodoksų patriarchą Teofilių III kartu sukalbėti „Tėve mūsų“ maldą. (Vatikano radijas)  
All the contents on this site are copyrighted ©.