2017-10-23 18:58:00

Patrijarh Sako: Narod je važniji od naftnih izvora


Da bi se potaknula zajednička fronta u suprotstavljanju opasnostima od novih sukoba, među iračkim je vođama potrebna suradnja i težnja prema glavnom cilju, a to je najprije zaštita osobe, a tek onda naftnih izvora – istaknuo je kaldejski patrijarh Mar Louis Raphaël Sako u apelu upućenom narodu, koji je predao predsjedniku države Fuadu Masumu, te poslao agenciji AsiaNews.

Patrijarh je u pismu izrazio želju za uspostavljanjem moderne i snažne građanske države, pod stabilnim političkim vodstvom koje je sposobno pokrenuti reforme na gospodarskom, društvenom i kulturnom području. Osim toga, ponovno je uputio, više puta ponavljani, poziv na iskreni dijalog između Bagdada i Erbila, pri čemu valja – kako je istaknuo – staviti na stranu duh osvete, sumnje, odmazde i žustre govore. Zbog velikih je napetosti – prema patrijarhovim riječima – za rješenje krize prijeko potreban iskreni dijalog među sukobljenim stranama.
All the contents on this site are copyrighted ©.