2017-10-23 14:24:00

Ferenc pápa missziós hónapot hirdetett 2019 októberére: A hit azáltal erősödik, hogy továbbadják!


Október 22-i keltezéssel Ferenc pápa levelet küldött Fernando Filoni bíborosnak, a Népek Evangelizálása Kongregáció prefektusának, melyben bejelenti, hogy 2019 októberére rendkívüli missziós hónapot hirdet meg.

XV. Benedek újraértelmezte az evangélium alapján a misszió szerepét

A Szentatya levele elején utal XV. Benedek pápa 1919-ben közzétett Maximum illud kezdetű apostoli levelére, mellyel „új lendületet adott az evangélium hirdetésének  missziós felelősségéhez”. 1919-ben éppen véget ért a félelmetes világháború, amit a pápa maga „értelmetlen vérontásnak” nevezett.  Ebben a helyzetben XV. Benedek „szükségét érezte, hogy „az evangélium alapján újra meghatározza a missziót a világban, megtisztítva azt minden gyarmati és nacionalista jellegű félreértelmezéstől, mely oly sok csapást okozott”. „Isten egyháza egyetemes, ezért semmi sem idegen számára a népek között” – idézett XV. Benedek pápa apostoli leveléből, mely „nagy impulzust adott a népek felé irányuló missziónak, főként a papság körében fölszítva a köteles missziós öntudatot”.

Krisztus hirdetése feladat, az egyház természeténél fogva missziós jellegű

A misszió ugyanis Jézus örök felhívására válaszol:  „Menjetek el az egész világra, és hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek” (Mk 16,15). Ebben a jézusi kérésben nincs választási lehetőség az egyház számára, mert az „elengedhetetlen feladat”, a Zsinat szavával élve: „az egyház természeténél fogva missziós jellegű”. „Az evangélium hirdetése ugyanis kegyelem és feladat, az egyház saját hivatása, ebben áll önazonossága: a Szentlélek ihletésére valóban közvetítse az Urat, aki az új emberiség modellje, melyet testvéri szeretet, őszinteség és békevágy tölt el.   

Az egyház újítsa meg missziós elkötelezettségét                  

XV. Benedek és a Zsinat tanítása ma teljességgel aktuális – állapítja meg Ferenc pápa levele, majd Szent II. János Pálra utalt, ki szerint „az egyház ma még bőven távol áll attól, hogy Jézus missziós kérését betöltötte volna”, sőt „csak küldetése kezdetén jár, de éppen ezért kell ebben a misszióban minden erejével elköteleződnie”. Ferenc pápa innét veszi a saját buzdítását, miszerint „az egyház újítsa meg missziós elkötelezettségét abban a meggyőződésben, hogy a misszió maga megújítja az egyházat, megfiatalítja a hitét és keresztény önazonosságát, új lelkesedést és motivációt ad”. „A hit azáltal erősödik, hogy továbbadják!”    

Az egyház első feladata és misszió küldetése megelőz mindent

Ferenc pápa Evangelii gaudium kezdetű apostoli buzdításából idézett, mely a keresztény hit átadására irányuló új evangelizációval foglalkozó rendes püspöki szinódus gyümölcseit gyűjtötte egybe. „Az egyház első feladata a misszió és ezért ma is a legelső kihívás az egyház számára, mely így megelőz mindent: a missziós munka az egyház összes művének a paradigmája, alapvető formája”.  Ferenc pápa apostoli levelében egészen konkrét gyakorlati tanácsokkal is szolgál: az egyház továbbra nem maradhat csak egy egyszerű adminisztráció, hanem „önmagát mindig és mindenütt alapvetően missziós állapotban kell értelmeznie”, megújult módszerrel, új nyelvezettel kell a világ felé fordulnia. Az egyháznak ezért ki kell lépnie saját köreiből és egyetemes missziós öntudattal kell rendelkezni. Ezen célok pontosítására, tudatosítására és elmélyítésére rendelte el Ferenc pápa, hogy 2019 októberére rendkívüli missziós hónapot hirdet meg.

(vl)     
All the contents on this site are copyrighted ©.