2017-10-22 17:37:00

Komentar na definiciju obitelji u povučenome prijedlogu Obiteljskog zakona


Marito Mihovil Letica pripremio je komentar na definiciju obitelji u povučenome prijedlogu Obiteljskoga zakona:

Burne reakcije i žestoke protimbe izazvao je prijedlog Obiteljskoga zakona koji je u javnu raspravu uputilo Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku. Na taj se prijedlog zakona nesmiljenom žestinom obrušio dio političkih stranaka, građanskih udruga i novinara koji uzimaju za pravo smatrati da je njihov lijevo-liberalni svjetonazor jedini napredan, demokratski te time prihvatljiv – a sve druge i drukčije svjetonazorske pozicije da su konzervativne, klerikalne i natražnjačke. U predloženom je zakonu najžešće kritike doživjela odredba koja glasi: ″U smislu ovog Zakona obitelj čine: majka, otac i njihova djeca, majka s djetetom odnosno otac s djetetom iako ne žive zajedno, te ostali srodnici koji s njima žive.″

Stajalište SDP-a iznio je u Hrvatskome saboru zastupnik Domagoj Hajduković uskliknuvši borbenu parolu ″No pasaran!″ te je zatim rekao: ″Ovo nije korak unazad, ovo je tisuću koraka unazad. Ovo je korak od sto godina unazad. Ovo je povratak u srednji vijek. Pa čak se i tamo znalo da su baka i djed i unuci obitelj. Prema prijedlogu novog Obiteljskog zakona parovi bez djece nisu obitelj. Istospolni parovi s djecom nisu obitelj.″ Hajduković je potom ustvrdio: ″Samo totalitarni režimi žele kontrolirati privatnost i zabadati nos u ono što se događa u naša četiri zida.″

Ništa manje oštar nije bio ni saborski zastupnik i predsjednik HSLS-a Darinko Kosor rekavši: ″Da žena i muškarac u braku koji nemaju djece nisu obitelj, može predložiti samo netko tko živi u srednjem vijeku ili tko je opasni fanatik. Za takav prijedlog zakona neće nikada imati moju ruku u Saboru.″

Potom je u emisiji Hrvatske televizije ″Otvoreno″ potpredsjednik SDP-a Rajko Ostojić ponovio da nas predložene odredbe Obiteljskoga zakona vraćaju u srednji vijek. U toj emisiji Ostojić je također rekao kako je Hrvatska europski prvak po broju ministarstava, ali da ″tu ne možemo govoriti, za razliku od one narodne, da kvantiteta daje kvalitetu″. Rečenu dosjetku o tobože narodnoj izreci o prijelazu kvantitete u kvalitetu ponovio je Ostojić višekratno te večeri. Valja međutim podsjetiti da nije riječ ni o kakvoj narodnoj izreci, nego o jednom od tri navodno elementarna zakona svekolikog razvoja što ih je u svojemu dijalektičkome materijalizmu, službenoj filozofiji marksizma, smislio i formulirao Friedrich Engels. Zaista je neprilično i ignorantski, štoviše i drsko, prikazivati elemente učenja propaloga marksizma kao narodnu mudrost.

Ne ćemo ovdje posebno braniti srednji vijek kao doba velikih duhovnih i materijalnih postignuća. Dovoljno je spomenuti brojne renesanse (karolinšku, otonsku, zatim renesanse u 12. i 15. stoljeću, pri čemu ne smijemo smetnuti da i 15. stoljeće kronološki pripada srednjemu vijeku), k tome sv. Alberta Velikoga i sv. Tomu Akvinskoga, Dantea i Petrarcu, također i velebne gotičke katedrale s križno-rebrastim i zvjezdastim svodovima te blistavim vitrajima. Sva nam ta ostvarenja svjedoče da je u tzv. ″mračnome srednjem vijeku″ i te kako svijetlio čovjekov kršćanstvom prožeti duh.

Važnije nam je za ovu temu vidjeti kako su – ne u srednjemu vijeku, nego pred kraj 20. stoljeća u SR Hrvatskoj, koja je bila dijelom SFR Jugoslavije – službeno definirali obitelj. Tako u ″Općoj enciklopediji″, svesku 6, izdanju Jugoslavenskog leksikografskog zavoda, Zagreb 1980., pod natuknicom ″obitelj″ možemo pročitati:

″osnovna društvena jedinica zasnovana na zajedničkom životu užeg kruga krvnih srodnika, obično roditelja i djece, u kojoj se sjedinjuju biološko-reproduktivne, ekonomske i odgojne funkcije. Izraz se obično uzima kao sinoniman terminu → ʹporodicaʹ, no katkada i u zasebnom značenju kao ʹuža porodicaʹ, tj. zajednica roditelja i djece temeljena na bračnoj vezi.″

Vrijedi ponoviti zadnje riječi enciklopedijskoga članka: ″... zajednica roditelja i djece utemeljena na bračnoj vezi″. Rečena definicija obitelji nije marksistička, nego univerzalna, općeprihvatljiva. Bila je normalna i neprijeporna u SR Hrvatskoj, a u dotičnoj definiciji nema ničega što ne bismo mogli i trebali prihvatiti i danas. Spomenutim političarima SDP-a i HSLS-a, koji predloženi Obiteljski zakon pokušavaju prikazati kao natražnjački i srednjovjekovni, valja postaviti pitanje zašto se 1980-ih nisu pobunili protiv rečene definicije obitelji kao retrogradne i srednjovjekovne. Odgovor se nameće u svojoj ogoljeloj jednostavnosti – ta im se definicija činila posve prihvatljivom, a i da su je smatrali spornom, šutjeli bi iz pukoga oportunizma i poslušničkoga duha tipična za visoko pozicionirane aktiviste komunističke omladine. Jer premda dotična definicija nije marksistička, zasigurno ne bi bila otisnuta u onodobnoj enciklopediji da po bilo čemu bijaše protivna marksističkom nauku.

Nadalje, bit će zanimljivo čuti što je u svojoj knjizi ″Riječi: značenje, uporaba, podrijetlo″, objelodanjenoj u Zagrebu 2000. godine, napisao Tomislav Ladan:

″Prije svega treba razlikovati dvije hrvatske učestalice – ʹobiteljʹ i ʹporodicaʹ, od kojih svaka ima svoje primjereno značenje: / – ʹobíteljʹ je zajednica jednih roditelja i njihove djece, / – ʹpòrodicaʹ je svekolika rodbina, rod; / Na primjer, ʹobitelj Hrvoja Jurićaʹ, a ʹporodica Zrinskihʹ, to jest sva uključena njihova koljena. / – ʹporodicaʹ je i u ʹzoologijiʹ i ʹbotaniciʹ – kategorija srodnih životinja, odnosno biljaka.″

Dakle, i ″obitelj″ i ″porodica″ dobre su hrvatske riječi, samo valja znati gdje ih i kako uporabiti. Primijetimo da pokojni Tomislav Ladan – prvorazredni jezični znalac i svesrdni branitelj samosvojnosti hrvatskoga jezika, jedan od autora ″Deklaracije o nazivu i položaju hrvatskog književnog jezika″ iz 1967. – jamačno ne bi u hrvatski jezik unosio njemu nepripadne riječi.

Naposljetku treba reći jasno i bez ikakva krzmanja: ne svjedočimo ničemu drugom doli orkestriranom, ideološki motiviranom napadu i na obitelj i na porodicu, napadu u kojemu su združene lijevo-liberalne stranke te građanske udruge, mahom lobisti LGBTQ propagande i promicatelji rodne ideologije, te njima naklonjeni mediji (a takvih je velika većina), koji su proširili laž o prijedlogu Obiteljskoga zakona.
All the contents on this site are copyrighted ©.