2017-10-21 16:30:00

Popiežius: Neįgalieji gali katekizuoti, perduoti tikėjimą


Popiežius Pranciškus šeštadienį audiencijoje priėmė kelis šimtus tarptautinio katechetų suvažiavimo dalyvių, pasakė kalbą, padėkojo už dedamas pastangas ir palinkėjo, kad katechezė būtų vykdoma net tik atsižvelgiant į asmenų su negalia padėtį, bet kartu su jais. Tarptautinį suvažiavimą surengė Popiežiškoji Naujojo Evangelizavimo taryba, kuriai pavesta katekizacijos sfera. Suvažiavimas buvo pirmas tokio pobūdžio katechetų susitikimas, pasauliniu mastu paskyręs dėmesį neįgaliesiems ir jų poreikiams.

Ši tema, pasak Šventojo Tėvo, yra labai svarbi Bažnyčios gyvenimui, evangelizavimui ir krikščioniškai formacijai. Išaugęs sąmoningumas kiekvieno žmogaus orumu, ypač silpniausiųjų, leido imti drąsių sprendimų dėl asmenų su negaliomis įtraukimo taip, kad niekas nesijaustų svetimas savo namuose. Tačiau kultūriniu lygmeniu tebėra išraiškų, kurios žeidžia šių asmenų orumą dėl įsivyravusios klaidingos gyvenimo sampratos. Deja, tačiau pernelyg narcisistiška ir vartotojiška vizija verčia nemažą skaičių žmonių asmenis su negalia laikyti marginaliais, nematant juose įvairialypių žmogiškų ir dvasinių turtų. Bendrame nusistatyme tebėra stipriai jaučiamas tokios padėties atmetimas, tarsi ji kliudytų būti laimingais ir įgyvendinti save. Tai įrodo eugenetinė tendencija atsikratyti begimstančiais su kokia nors netobulumo forma. Iš tikrųjų, visi pažįstame daug žmonių, kurie per savo trapumą, net labai didelį, sugebėjo atrasti gero ir prasmingo gyvenimo kelią. Antra vertus, pažįstame ir regimai tobulus, tačiau beviltiškus asmenis. Popiežius prisiminė vienos mergaitės žodžius, pasakytus per jo kelionę į Kolumbiją: pažeidžiamumas priklauso žmogaus esmei.

Bažnyčia, gindama asmenis su negalia ir juos palaikydama negali būti bebalsė ir jos balsas negali būti nesustyguotas. Ji turi būti arti šeimų, joms padėti įveikti vienišumo grėsmę, kuri atsiranda per nedėmesingumą ir paramos stoką. Popiežius priminė ir Bažnyčios atsakomybę krikščioniško gyvenimo perdavime ir formacijoje. Bendruomenėse negali trūkti ženklų ir ypač gestų sutinkant ir priimant asmenis su negalia. Ypač sekmadienio liturgija, sakė popiežius, turi rasti būdą kaip juos įtraukti, kad susitikimas su Prisikėlusiu Viešpačiu ir su pačia bendruomene taptų vilties ir drąsos šaltiniu nelengvame gyvenimo kelyje.

Katechezė yra pašaukta atrasti ir išbandyti būdus, kuriais kiekvienas asmuo su savo talentais, ribomis, negaliomis, įskaitant sunkiąsias, galėtų savo kelyje sutikti Jėzų ir su tikėjimu pasiduoti Jam. Jokia fizinė ar psichinė riba niekuomet neturėtų būti kliūtimi šiam susitikimui, nes Kristaus veidas atsispindi kiekviename asmenyje. Mokykimės kaip įveikti nepatogumą ir baimę, kuriuos kartais pajuntame asmenų su negalia atžvilgiu. Mokykimės ieškoti ir net atrasti atitinkamus įrankius, kad niekam nestigtų malonės paramos. Formuokime katechetus, visų prima savo pavyzdžiu, kad jie mokėtų vis geriau palydėti šiuos asmenis, kad jie, augdami tikėjime savo autentišku ir savitu įnašu prisidėtų prie Bažnyčios gyvenimo. Beje, linkiu, baigė popiežius, kad bendruomenėse asmenys su negalia savo ruožtu galėtų tapti katechetais, taip pat savo liudijimu, ir dar veiksmingiau perduotų tikėjimą. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.