2017-10-21 16:49:00

Popiežius brazilų kunigams: rūpinkitės visais kunigystės matmenimis


Trijų šimtų metų sukaktis nuo Aparesidos Dievo Motinos atvaizdo atradimo tapo proga popiežiui Pranciškui priimti Popiežiškosios brazilų kolegijos Romoje gyventojus, apie šimtą jaunų kunigų, kurie studijuoja įvairiuose Romos universitetuose.

Susitikime Šventasis Tėvas dar kartą kalbėjo apie keturias kolonas, ant kurių laikosi kunigiškas gyvenimas: dvasinę, akademinę, žmogišką ir sielovadinę.

Žinoma, - kalbėjo jis, - šiuo jūsų gyvenimo metu akademinis matmuo yra svarbiausias. Tačiau tai neturi tapti nesirūpinimu kitais matmenimis. Yra būtina rūpintis dvasiniu gyvenimu: kasdienėmis Mišiomis, kasdiene malda, „lectio divina“, asmeniniu susitikimu su Viešpačiu, rožinio kalbėjimu. Tegu rūpesčio tenka ir sielovadinei dimensijai: pagal galimybes yra sveika ir patartina įsitraukti į kokią nors apaštalinę veiklą. Ir, kalbant apie žmogišką matmenį, ypač svarbu saugotis, kad dėl vienatvės atsiradusioje tuštumoje, esant mažiau guodžiamam Dievo tautos nei vyskupijoje, nebūtų prarasta bažnytinė ir misijinė studijų perspektyva.

Šių matmenų apleidimas atveria duris kai kurioms ligoms, kurios gali užklupti kunigą studentą, kaip kad „akademizmas“ arba pagunda studijas padaryti būdu savęs įtvirtinimui. Abiem atvejais tikėjimas užgniaužiamas, kai mūsų misija jį saugoti. Kaip patarė apaštalas Paulius laiške Timotiejui: „sergėk tau patikėtą turtą, vengdamas pasaulio tuščiažodžiavimo ir tariamojo pažinimo prieštaringų teigimų, nes kai kurie, jį pamėgę, nuklydo nuo tikėjimo“ (1 Tim 6,20).

Geriausias būdas, pasak Pranciškaus, išlaikyti gerą pusiausvyrą tarp keturių kunigiško gyvenimo matmenų yra kunigiška brolystė, kurią taip pat reikia saugoti ir negriauti, pavyzdžiui, „apkalbų terorizmu“. Priešingai, reikia „nešioti vienas kito naštas“, kaip patarė kitame laiške Paulius: būti kartu, pasivaikščioti, nepalikti nei vieno nuošalyje.

Brangūs kunigai, Dievo tauta mėgsta matyti ir jai reikia matyti, kad jos kunigai linki vienas kitam gero ir elgiasi vienas su kitu kaip su broliu, - sakė popiežius Pranciškus, paminėdamas situaciją Brazilijoje, kurioje daug didžiulių socialinių problemų, tad ir žmonių nevilties, korupcijos. Tokiame kontekste ypač reikia, kad kunigai būtų „vilties ženklu“, vieningi, broliški, solidarūs, kartu sprendžiantys problemas, nepasiduodantys pagundoms dominuoti ar daryti karjerą.

Pranciškus palinkėjo, kad jauniesiems kunigams studijų metai Romoje būtų tokios „brolystės mokykla“, palinkėjo Dievo Motinos globos ir nepamiršo paprašyti maldos už jį patį. (Vatikano radijas)  
All the contents on this site are copyrighted ©.