2017-10-21 11:51:00

Pasaulinė misijų diena (spalio 22). Misija – krikščionių tikėjimo širdis


Sekmadienį švenčiama Pasaulinė misijų diena, kurios minėjimą priešpaskutinį spalio mėnesio sekmadienį prieš devynis dešimtmečius įvedė popiežius Pijus XI. Šiemet jos tema: „Misija - krikščionių tikėjimo širdis“.

Bažnyčia pačia savo prigimtimi yra misionieriška, - sakoma jau per Sekmines paskelbtoje šiemetinei Misijų dienai skirtoje popiežiaus Pranciškaus žinioje. Jei nebūtų misionieriška, ji būtų ne Kristaus Bažnyčia, bet tik viena iš daugelio organizacijų, kurios atlikusios savo užduotis, išnyksta. Dėl to turime gerai apmąstyti mūsų krikščionišką tapatybę ir mūsų, kaip krikščionių, atsakomybę. Tai labai svarbu ypač dabartiniu metu kai pasaulyje tiek daug sąmyšį sėjančių iliuzijų, tiek daug baimės, žaizdų, neteisingų brolžudiškų karų, nuo kurių kenčia nekaltieji.

Bažnyčios misija yra skirta visiems geros valios žmonėms, o jos pamatas yra visa atnaujinanti Evangelijos galia. Bažnyčios misija, rašo popiežius, tai ne religinės ideologijos skelbimas ir ne kilnios etikos propagavimas. Bažnyčios misijoje evangelizuoja ir veikia pats Jėzus Kristus. Popiežius Pranciškus primena garsiuosius Benedikto XVI žodžius, kad „žmogus tampa krikščioniu ne dėl to, kad apsisprendžia už tam tikrą etiką ar didžiąją idėją, bet dėl to, kad jis susiduria su įvykiu, sutinka Asmenį, kuris suteikia gyvenimui naują akiratį ir lemtingą kryptį“. Evangelija, rašo Pranciškus, yra Asmuo, kuris nuolatos save aukoja ir visus jį su tikėjimu priimančius kviečia dalytis jo gyvenimu, dalyvaujant jo velykiniame mirties ir prisikėlimo slėpinyje. Bažnyčios misiją gaivina „nuolatinio išėjimo dvasingumas“. Tai reiškia, kad Bažnyčiai reikia išeiti iš savo patogaus būvio ir drąsiai stengtis pasiekti visus paribius, kuriems reikia Evangelijos šviesos. Bažnyčios misija – tai „piligrimystė“ per įvairias gyvenimo dykumas, per tiesos ir teisingumo alkį ir troškulį. Bažnyčios misija – tai suvokimas, kad Bažnyčia yra ne tikslas sau pačiai, bet kad ji yra Dievo karalystės tarpininkė ir jos kūrimo įrankis. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.