2017-10-20 14:37:00

Франциск: нови модели за промяна на съществуващия социален ред


„Изработване на нови модели за сътрудничество между пазара, Държавата и гражданското общество в контекста на глобализацията, дълбоко променила предшестващия международен ред“. Това бе основния акцент в словото на папата пред  участниците в уъркшопа организиран от Папската академия за социални науки, които прие на 20 октомври в Клементинската зала във Ватикана.

Папата анализира специфичните причини, подхранващи социалното изключване и екзистенциалните периферии, като конкретно посочи „продължителното и систематично нарастване на неравенствата и експлоатацията на планетата“ и от друга страна „недостойния труд за човешката личност“.

“Неравенството и експлоатацията не са неизбежна съдба нито пък историческа константа - посочи папа Бергольо  Не са неизбежни, защото освен от различни индивидуални поведения зависят също от икономическите правила в едно общество. Ако крайната цел е печалбата, демокрацията рискува да се превърне в плутокрация в която нарастват неравенствата и експлоатацията на планетата“.

Относно социалното изключване, папата подчерта, че за промяната на трудовите отношения, особено в съвремието, са нужни  „отворени и предприемчиви хора“, които са способни на „братски отношения“ и „инвестиции за развитието на чиста енергия  за посрещане на предизвикателствата на климатичните промени“. „Нужно е освобождаване от натиска на обществени и частни лобита, защитаващи частични интереси; нужно е да се преодолеят формите на духовен мързел. Необходими са политически действия, които наистина да бъдат насочени в служба на човешката личност, общото благо и зачитането на природата“.

„Пазарът не само трябва да бъде ефикасен в производството на богатства, но и да гарантира устойчивия растеж и бъде в служба на цялостното човешко развитие“, подчерта папата. Не можем да принесем в жертва на  олтара на ефикасността – „златния телец“ в днешно време - основни ценности като демокрацията, справедливостта, свободата, семейството и творението. Усилията трябва да бъдат насочени към крайната цел – „цивилизован пазар“, в перспектива за етика, която е приятел на човека и неговата среда“.

Аналогично, папа Франциск посочи и нуждата „да се преосмисли концепцията за Държава-нация в новия контекст на глобализацията, дълбоко променила предшестващия международен ред“. „Държавата не може да се разбира като единствения и изключителен титуляр на общото благо, ако не позволи на някои компоненти от обществото свободно да изразят своя потенциал. В противен случай това би било нарушаване на принципа на субсидиарността, която заедно със солидарността, съставлява пиластъра на социалното учение на църквата. Предизвикателството е как да се хармонизират индивидуалните права с общото благо“.

Накрая папа Бергольо направи своеобразен прочит на специфичната роля на гражданското общество, перефразирайки известния  френски поет, есеист и издател Шарл Пеги, който рисува добродетелта на надеждата като по-малка сестра сред добродетелите на вярата и милосърдието – държейки ги за ръце и водейки ги напред. „Струва ми се, че гражданското общество заема позицията на надеждата – завърши папа Бергольо: да води напред Държавата и пазара, за да могат да преосмислят смисъла на своето съществувание и начин на действие“.

dg/ rv

 

 
All the contents on this site are copyrighted ©.