2017-10-20 16:48:00

Prieš 20 metų šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresė paskelbta Bažnyčios mokytoja


Nuo spalio 18, trečiadienio, iki spalio 22 dienos, sekmadienio, Lisieux mieste, Prancūzijoje, iškilmingai švenčiamas šventosios karmelitės Kūdikėlio Jėzaus Teresės (1873-1897) paskelbimas visuotinės Bažnyčios mokytoja.

Šiai „moteriai, jaunuolei, kontempliatyviajai“ toks titulas pripažintas 1997 metais šv. Jono Pauliaus II laiške, paskelbtame spalio 19-ąją dieną. Pats popiežius laiške paaiškino, kad kai „Magisteriumas ką nors skelbia Bažnyčios mokytoju, nori parodyti visiems tikintiesiems, ypatingai tiems, kurie Bažnyčioje atlieka pamatinę pamokslavimo tarnystę ar delikatų teologinių tyrinėjimų ir dėstymo uždavinį, kad tam tikro asmens išpažinta ir skelbta doktrina gali būti atspirties taškas ne vien todėl, jog atitinka apreikštą tiesą, bet ir todėl, kad naujai apšviečia tikėjimo slėpinius, leidžia giliau suprasti Kristaus slėpinį“.

Šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresė, nepaisant jauno amžiaus, nepaisant to, kad nebuvo nuosekliai studijavusi teologijos, pateikė tokį brandų ir gilų mokymą, kuriuo pati karštai gyveno, apie Meilę, kaip Bažnyčios centrą ir širdį, kad yra verta būti pripažinta viena iš didžiųjų dvasinių mokytojų per visą Bažnyčios istoriją, rašo Jonas Paulius II, kuris išsamiau šventosios Teresės mokymą aptarė specialiame apaštaliniame laiške. Popiežius primena, kad neatsitiktinai šventoji karmelitė Bažnyčios mokytoja paskelbta Misijų dieną, pripažįstant ją ir misijų globėja: nors ji buvo kontempliatyvioji vienuolė, visada gyvenusi savo vienuolyne, tačiau per viską susiejančią meilę ir slėpiningą maldos jėgą buvo pačioje Bažnyčios misijos širdyje.

„Ko mes Jo prašome, tai darbuotis dėl Jo šlovės, Jį mylėti ir padėti Jį pamilti“, taip Kūdikėlio Jėzaus Teresė viename laiške apibūdino Dievo karalystės skelbimą, gilų savo širdies idealą dėl evangelizavimo.

Kelias, pažymi šv. Jonas Paulius II, kurį ji nuėjo iki šio idealo nėra tas, kuriame didžiuliai darbai yra skirti nedideliam skaičiui, bet priešingai, tai visiems pasiekiamas kelias, „mažasis takelis“, pasitikėjimo ir pilno savęs atidavimo Viešpaties malonei kelias. Tai nėra kelias, į kurį galima žiūrėti lengvabūdiškai, tarsi jis būtų mažiau reiklus. Tai reikli tikrovė, kokia visada yra ir Evangelija. Tačiau tai kelias, kuriame esame persmelkti pasitikinčio atsidavimo dieviškam gailestingumui jausmo, padarančio lengvu ir sunkiausią dvasinį įsipareigojimą.

Turtingoje Lisieux šventovės programoje taip pat švenčiamos ir šventosios Teresės tėvų, Louis ir Zelie Martin devintosios beatifikacijos ir antrosios kanonizacijos metinės. O spalio 22 dieną, beje, Bažnyčios liturginiame kalendoriuje menamas ir pats šv. Jonas Paulius II. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.