2017-10-19 16:28:00

Pranciškus mokiniams: jau dabar mokykitės būti laisvi


Ketvirtadienio vidudienį popiežius Pranciškus audiencijoje priėmė per 80 Lione esančios privačios katalikiškos mokyklos „Institution des Chartreux“ mokinių ir juos lydinčių suaugusiųjų. Ši mokykla pasižymi tuo, kad jos formacijoje daug dėmesio skiriama tiek tiksliesiems mokslams, tiek ekonomikos ir prekybos disciplinoms. Daug ją užbaigusių mokinių vėliau tampa studentais prestižiniuose universitetuose.

Su džiaugsmu jus priimu jūsų kultūrinės ir dvasinės kelionės Romoje metu, - pasveikino jaunuolius Pranciškus. – (...) Dalyvaujate studijų programoje, kuri jus ruošia didžiosioms prekybos mokykloms ir kuri, kai ateis laikas, jums leis darbuotis tarptautinių finansų pasaulyje. Džiaugiuosi sužinojęs, kad jūsų akademinė formacija turi stiprų žmogišką, filosofinį ir dvasinį matmenį, dėkoju už tai Dievui. Yra labai svarbu, kad jau nuo dabar ir jūsų profesiniame gyvenime išmoktumėte būti laisvi nuo pinigo apžavų, nuo vergovės, kurioje pinigas uždaro tuos, kurie pradeda jį garbinti. Ir taip pat svarbu, kad įgytumėte jėgos ir drąsos aklai nepaklūsti neregimai rinkos rankai. Jus drąsinu pasinaudoti studijų laiku savo formacijai, kad taptumėte lygybės rėmėjais ir skleidėjais, mūsų bendrų namų, kitaip tariant, pasaulio, teisingo ir tinkamo administravimo amatininkais.

Pasak popiežiaus, apsilankyti Romoje reiškia tarsi panirti į tą istoriją, kuri taip regimai įtakojo Europos tautų gimimą. Jis palinkėjo, kad jo jaunieji klausytojai, žavėdamiesi kaip čia buvo įgyventi genialūs sumanymai ir viltys, taip pat paliktų panašų pėdsaką istorijoje.

Turite galimybę nulemti savo ateitį! Dėlto jus raginu tapti atsakingais už šį pasaulį ir už kiekvieno žmogaus gyvenimą, - kalbėjo Pranciškus, primindamas, kad kiekvienas neteisingumas prieš vargšą yra žaizda ir savo paties orumo sumenkinimas.

Nors pasaulis tikisi, kad sieksite sėkmės, pasirūpinkite priemonėmis ir laiku ėjimui broliškumo keliu, tiltų, o ne mūrų tarp žmonių statymui, kad pridėtumėte savąjį akmenį teisingesnės ir žmoniškesnės visuomenės statymui,  - pridūrė Šventasis Tėvas.

Kreipdamasis į tuos mokinius, kurie yra krikščionys, popiežius palinkėjo išlikti vienybėje su Viešpačiu Jėzumi per maldą, kad išmoktų viską patikėti Dievui ir nepalūžti prieš nevilties ir drąsos praradimo pagundą. Likusiems palinkėjo visada atsiminti, žvelgiant į save ir kitus, Paskalio frazę, kad „žmogus be galo pranoksta žmogų“. „Ir visus drąsinu dirbti dėl gėrio, nuolankiai tapti naujo pasaulio sėkla“, - sakė Pranciškus, iš širdies prašydamas palaiminimo kiekvienam savo audiencijos dalyviui. (Vatikano radijas) 
All the contents on this site are copyrighted ©.