2017-10-18 18:18:00

Papa Franjo o novom izdanju Katekizma Katoličke Crkve


Osservatore Romano je objavio predstavljanje pape Franje novoga izdanja "Katekizma Katoličke Crkve" koji je objavila Vatikanska nakladnička knjižara u suradnji s izdavačkom kućom San Paolo, s novim teološko-pastoralnim komentarom i uvodom, koje je priredio nadbiskup i ravnatelj Papinskog vijeća za promicanje nove evangelizacije mons. Rino Fisichellla.

Katekizam Katoličke Crkve predstavlja se preko četiri etape koje pomažu shvatiti dinamiku vjere. Započinje sa željom svakog čovjeka koji u sebi nosi čežnju za Bogom, a završava molitvom, kao izrazom susreta gdje se čovjek i Bog gledaju, razgovaraju i slušaju. Milosni život, izražen posebno u sedam sakramenata, i životni stil vjernika pozvanog živjeti po Duhu, druge su dvije etape potrebne da bi se u punini mogao razumjeti identitet vjernika kao Kristovih učenika misionara.

Na isteku 25. obljetnice apostolske konstitucije „Fidei depositum“ kojom je vjernicima predan Katekizam Katoličke Crkve, i koju je potpisao Ivan Pavao II. 11.listopada 1992., na tridesetu obljetnicu početka II. vatikanskog ekumenskog koncila, objava ovog novog izdanja, u kojem se zajedno s Katekizmom Katoličke Crkve nalazi teološko-pastoralni komentar, uvelike pomaže boljem razumijevanju otajstva vjere.

Katekizam Katoličke Crkve na taj način postaje još jedan posrednik preko kojeg se promiču i podupiru mjesne Crkve diljem svijeta u zauzimanju za evangelizaciju kao djelotvoran instrument za formaciju osobito svećenika i katehista. Želio bih da ljudi upoznaju, koriste i bolje vrednuju veliko bogatstvo vjere ove naše dvomilenijske povijesti, kaže Papa Franjo.  
All the contents on this site are copyrighted ©.