2017-10-18 15:17:00

Mirė kardinolas Ricardo Vidal


Filipinuose trečiadienį mirė kardinolas Ricardo Vidal, Cebu arkivyskupas emeritas, buvęs Filipinų vyskupų konferencijos pirmininkas. 86 metų dvasininko mirtis nuliūdino popiežių Pranciškų. Šventasis Tėvas telegramoje velionio įpėdiniui Cebu arkivyskupijoje, Jose S. Palma, išsakė gilią užuojautą jam, Cebų arkivyskupijos kunigams, vienuoliams ir tikintiesiems.

Popiežius išsakė savo ypatingą padėką už kardinolo Vidal gyvenimą, paminėdamas velionio nenuilstančią ir pasiaukojančią tarnystę Bažnyčiai, taip pat už dialogo ir taikos siekimą visiems Filipinų gyventojams.

Popiežius pavedė velionio sielą begalinei dangiškojo Tėvo meilei ir gailestingumui, o prisikėlimo viltimi gyvenantiems velionio liūdintiems asmenims suteikė savo apaštališkąjį palaiminimą.

Kardinolas Ricardo Vidal, įšventintas kunigu prieš 61 metus, buvo trijų Filipinų vyskupijų ganytojas - Malolos, Batangas ir Cebu. Įšventintas vyskupu 1971 metais, pasitraukė iš aktyvios pastoracinės veiklos 2010 metais.

Mirus kardinolui Vidal, Kardinolų kolegijos narių skaičius sumažėjo iki 219 kardinolų. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.