2017-10-18 15:57:00

Evangelistas Lukas – menininkų globėjas


„Menininkai teskleidžia tikėjimo grožį, teskelbia Dievo kūrinijos didybę ir jo begalinę meilę visiems“ – sakoma Twitterio tinkle paskelbtoje popiežiaus Pranciškaus žinutėje. Popiežius primena, kad šią dieną, spalio 18-ąją, Bažnyčia liturgijoje mini menininkų globėją evangelistą šv. Luką.

Evangelistas ir šv. Pauliaus bendražygis Lukas gimė Antiochijoje. Gavęs gydytojo išsilavinimą dirbo keliose vietose Egipte, Graikijoje ir Mažojoje Azijoje. Susitikęs su apaštalu Pauliumi, paveiktas jo mokymo, atsivertė į krikščionybę ir lydėjo jį misijų kelionėse. Apie 60 m., kai Paulius buvo įkalintas Cezarėjoje, Lukas parašė išsamų Jėzaus gyvenimo ir veiklos aprašymą, skirtą mokiniui Teofiliui, vėliau tapusį trečiąja Evangelija. Kartu su įkalintu Pauliumi Lukas nuvyko į Romą, kur parašė Apaštalų Darbus. Mirė Mažosios Azijos Bitinijos mieste, sulaukęs senatvės.

Kadangi Evangelijoje pagal Luką yra daugiau negu kitur liudijimų apie Mergelę Mariją, tradicija jo autorystei priskiria kelis senus Dievo Motinos portretus, o patį Luką laiko menininku ir menininkų globėju. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.