2017-10-17 12:13:00

Šventosios Žemės Kustodijos jubiliejus. Popiežiaus sveikinimas


Popiežius Pranciškus laišku pasveikino Pranciškonų ordino Šventosios Žemės kustodiją įsteigimo aštuonių šimtų metų sukakties proga. Rašydamas Šventosios Žemės kustodui, t. Francesco Patton, popiežius Pranciškus Kustodijos vienuolius pavadino „visos Dievo tautos ambasadoriais“. Šventasis Tėvas pasidžiaugė, kad Kustodija savo gyvavimo Šventojoje Žemėje jubiliejinę sukaktį švenčia religinėmis, pastoracinėmis ir kultūrinėmis iniciatyvomis, kad iš naujo atrastų neparastai svarbų Mažesniųjų brolių įnašą „toje žemėje, kurioje Dievo Sūnus tapo kūnų ir gyveno tarp mūsų“ (Jn 1. 14).

Minėdamas Šventosios Žemės Kustodijos ištakas popiežius laiške priminė, kad šv. Pranciškus Asyžietis, per Sekminių kapitulą 1217 metų gegužės mėnesį nurodydamas Ordinui atsiverti „misijinei ir visuotinei“ dimensijai, „pasiuntė savo brolius į visus kraštus kaip tikėjimo, brolystės ir taikos liudytojus“. Šventosios Žemės pranciškonų provincija iš pradžių vadinosi „užjūrio“, arba „Sirijos“ provincija. Pirmieji pranciškonai išplaukė į Šventąją Žemę iš Akrio, pietinėje Italijoje. Aštuonių šimtmečių jubiliejaus šventimą Šventosios Žemės kustodija pradėjo būtent šiame Kalabrijos regiono uostamiestyje, atnaujindami savo atsiliepimą į Jėzaus pašaukimą, ištikimybę Evangelijai ir Bažnyčiai, parašė popiežius Pranciškus.

„Būdami stropūs kontempliacijoje ir maldoje, paprasti ir neturtingi, paklusnūs Romos vyskupui, jūs ir šiandien darbuojatės Šventojoje Žemėje greta skirtingų kultūrų, tautybių ir religijų brolių, sėdami taiką, brolystę ir pagarbą. Visiems žinomas jūsų geranoriškumas, su kuriuo svetingai priimate ir palydite iš visų pasaulio kraštų atvykstančius piligrimus. Atsidėjote archeologinių liudijimų ir Šventojo Rašto tyrinėjimams, tuo vadovaudamiesi žinomu šv. Jeronimo, ilgus metus gyvenusio Betliejuje, tvirtinimu, kad „Šventojo Rašto neišmanymas yra Kristaus neišmanymas“.

Popiežius laiške priminė, kad Šventosios Žemės kustodija ne tik rūpinasi Šventosios Žemės šventyklomis, užtikrina jų priežiūrą, bet ir vadovauja vietinės krikščionių bendruomenės sielovadai. Popiežius padrąsino Šventosios Žemės pranciškonus toliau džiaugtis galimybe tarnauti vietiniams, „ypač neturtingiausiems ir silpniausiems, atkakliai stengiantis ugdyti jaunimą, kuriam iškilęs pavojus netekti vilties situacijoje, kurioje dar nėra taikos, globoti senelius ir ligonius, nuolat vykdant konkrečius gailestingumo darbus“.

Popiežius Pranciškus be kita ko patvirtino savo pirmtakų potvarkius, visų pirma popiežiaus Klemenso VI bulę „Gratias agimus“ (1342 m.), kuriais įgaliojo Pranciškonų ordiną vykdyti Šventųjų vietą priežiūrą. „Trokštu atnaujinti šį siuntimą, drąsindamas būti džiaugsmingais Prisikėlusiojo liudytojais Šventojoje Žemėje“, parašė popiežius Pranciškus.

Prisimindamas visoje Bažnyčioje rengiamą kasmetinę rinkliavą Šventosios Žemės poreikiams, popiežius patikino, kad jos dėka „tikėjimas Jėzaus gimtojoje žemėje tampa matomas darbuose“, kuriuos vykdo Kustodijos pranciškonai, „visos Dievo tautos ambasadoriai“. Šventasis Tėvas užtikrino, kad pranciškonų pastangas ypač remia Rytų Bažnyčių kongregacija, šiomis dienomis švenčianti įsteigimo šimtąsias metines.

Popiežius, kreipdamasis į Šventosios Žemės kustodijos Mažesniuosius brolius, paragino juos „gyventi pagal steigėjo šv. Pranciškaus patarimus“, kad „keliaudami po pasaulį, nesipyktų, vengtų viešų nesutarimų, kitų neteistų, o būtų romūs, taikūs, paprasti, mandagūs ir nuolankūs, su visais kalbėtų nuoširdžiai, kaip pridera“. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.