2017-10-17 11:18:00

Vatikane vyks konferencija „Permąstyti Europą“


Spalio 27-28 dienomis Vatikane vyks tarptautinė konferencija „Permąstyti Europą“, kurią, Šventajam Sostui remiant ir prisidedant, rengia Europos Sąjungos Vyskupų konferencijų komisija (COMECE).

Surengti šią konferenciją paskatino popiežiaus Pranciškaus kalba, pasakyta pernai gegužės mėnesį jam įteikiant Karolio Didžiojo premiją. „Kas tau atsitiko, Europa?“ – tą proga sakytoje kalboje klausė popiežius ir kvietė Europos politikus ir visus gyventojus kurti naują humanizmą, kurti naują Europą, sugebančią integruoti ir kalbėtis, kūrybingą. Antras motyvas, paskatinęs surengti konferenciją – šiemet minėta Romos sutarčių, davusių pradžią Europos Sąjungai, pasirašymo 60 metų sukaktis.

Kaip sakė COMECE generalinio sekretoriaus pavaduotojas Michael Kuhn, šia konferencija visų pirma norima užmegzti glaudesnį Europos politikų ir Bažnyčios dialogą tiek pamatiniais Europos vienybę grindžiančiais, tiek svarbiausiais dabartinio gyvenimo klausimais. Žinoma, tai nereiškia, kad nesikeičiama nuomonėmis, nebendraujama, tačiau, pasak Michaelio Kuhno, dažniausiai apsiribojama tik techniniais kasdienybės diktuojamų problemų sprendimo aspektais, o trūksta gilesnės politinės diskusijos, kurios šiandien labai reikia.

Spalio 27 ir 28 dienomis vysiančioje konferencijoje dalyvaus 340 politikų ir Bažnyčios atstovų iš visų Europos Sąjungos šalių. Lietuvai atstovaus septynių asmenų delegacija – Vyskupų konferencijos primininkas Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas, Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila, kuris taip pat yra vienas COMECE vicepirmininkų, Telšių vyskupas Kęstutis Kėvalas, Lietuvos socialinių reikalų ir darbo ministras Linas Kukuraitis, Europos Parlamento narė Laima Andrikienė, buvusi ambasadorė prie Šventojo Sosto Irena Vaišvilaitė ir dabartinis ambasadorius Petras Zapolskas.

Konferencijos darbus, prasidėsiančius spalio 27 d. po pietų, atidarys Vatikano Valstybės sekretorius kard. Pietro Parolin. Kiti kalbėtojai – COMECE primininkas Miuncheno arkivyskupas kard. Reinhard Marx, Europos Komisijos vicepirmininkas Frans Timmermans, buvęs Europos Parlamento pirmininkas Pat Cox, taip pat ekonomikos, socialinių reikalų ekspertai. Numatytos taip pat trijų valandų diskusijos mažesnėse darbo grupėse. Spalio 28-ąją, prieš konferencijos pabaigą, jos dalyvius priims popiežius Pranciškus. Sekmadienį, spalio 29-osios rytą, Šv. Petro bazilikoje bus aukojamos uždarymo Mišios. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.